< >

Kommunalförbund

Kommunalförbund är en form av samverkan mellan kommuner och regioner där medlemmarna lämnar över en del av den kommunala verksamheten till förbundet. Dessa förbund är uppbyggda på liknande sätt som en kommun med medlemsvalda representanter i förbundsfullmäktige eller direktion. 

Ett kommunalförbund kan fatta beslut som är bindande för invånarna i respektive medlemskommun inom ramen för dess förbundsordning och kommunallagen. 

Vilka kommunalförbund ingår Skara kommun i?

Denna sida uppdaterades