< >

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämndens uppdrag är att främja kultur, idrotts- och friluftsliv samt andra fritidsverksamheter.

Till ansvarsområdena hör till exempel

  • biblioteksverksamhet
  • kulturevenemang för barn och vuxna
  • konst och utsmyckning av Skara
  • stöd till föreningar och studieförbund
  • idrotts- och fritidsanläggningar (Vilans fritidsområde)

Skara kommun är tillsammans med Västergötlands fornminnesförening och Västra Götalandsregionen, stiftare för Västergötlands museum.

Denna sida uppdaterades