< >

Nämnden för samhällsskydd mellersta Skaraborg

Nämnden är gemensam för Skara, Götene, Falköping och Tidaholms kommuner. Förvaltningskontoret är lokaliserat till Falköping. I nämndens ansvarsområde ingår räddningstjänsten.

Nämnden för samhällsskydd mellersta Skaraborg har tolv ledamöter, av vilka kommunerna utser tre vardera.

Denna sida uppdaterades