< >

Hållbarhetsklivet

Hållbarhetsklivet är Västsveriges samlade initiativ för en hållbar besöksnäring. Här agerar offentliga och privata aktörer för att ställa om till ett hållbart samhälle.

Hållbarhetsklivet baseras på fyra grundläggande principer som är styrande för de vägval vi gör inom utveckling och marknadsföring av besöksnäringen i Västsverige. Det är de glasögon vi sätter på oss när vi avgör var vår tid och våra pengar investeras.

Projektperiod

Pågående

Syfte

Tillsammans skapar vi ekonomiskt bärkraftiga företag och turism som inte leder till onödig miljöpåverkan och är uppskattad av både boende och besökare.

  • Så lite onödig miljöpåverkan som möjligt
  • Bra för både boende och besökare
  • Fler besökare när det inte är fullt
  • Fler heltidsjobb och robusta verksamheter

Mål

Hållbarhetsklivet är direkt kopplat till flera av de 17 målen i Agenda 2030, med särskilt fokus på mål 8 (delmål 8.9), mål 12 (delmål 12b) och mål 13 (delmål 13.3).

Deltagande parter

Besöksnäringen i Västsverige genom Turistrådet Västsverige

Beskrivning av nuläget

Så lite onödig miljöpåverkan som möjligt

Besöksnäring medför alltid en påverkan på miljön. Transporter till och från destinationen samt aktiviteter och konsumtion på plats leder till CO2-utsläpp. Dessutom kan besöken innebära en påverkan på naturen på resmålet.

Så lite onödig miljöpåverkan som möjligt Länk till annan webbplats.

Bra för både boende och besökare

Attraktiva platser att bo på är ofta också attraktiva platser att besöka. Tillresta besökare är nästan alltid en förutsättning för att en plats skall kunna erbjuda ett brett utbud av restauranger, affärer och annan service.

Dock måste det finnas en balans mellan boende och besökare så att antalet besökare inte överskrider platsens kapacitet.

Bra för både boende och besökare Länk till annan webbplats.

Fler besökare när det inte är fullt

Beläggningsgraden på boendeanläggningarna i Västsverige visar att det finns möjlighet att ta emot fler gäster på de flesta platser under större delen av året.

Fler besökare när och där det inte är fullt Länk till annan webbplats.

Fler heltidsjobb och robusta verksamheter

Besöksnäringen är en viktig jobbmotor, därför stöttas branschen med offentliga medel på olika sätt. På vissa platser i Västsverige är besöksnäringen till och med helt avgörande för sysselsättningen och ekonomin.

Samtidigt finns det ett antal utmaningar. På många ställen gör säsongsvariationerna att det är svårt att erbjuda heltidsanställningar. Anställningsvillkor och arbetets förutsättningar gör att branschen ibland har svårt att attrahera och behålla personal.

Fler heltidsjobb och mer robusta verksamheter Länk till annan webbplats.

Projektlogg

2021-11-11 Skara kommun utsågs under hösten till Skaraborgs representant inom kommunalt initiativ i omröstningen om Årets hållbarhetskliv. Nomineringen avsåg anläggandet av Klostersjön i Varnhem.


Denna sida uppdaterades