< >

Lotteritillstånd

Registreringslotterier

Ska din förening ha ett lotteri? Då kan föreningen behöva ansöka om registreringslotteri.

Den 1 januari 2019 omreglerades den svenska spelmarknaden och en ny lag infördes – Spellagen (2018:1138) Länk till annan webbplats.. Enligt den nya spellagen ansvarar kommunerna endast för så kallade registreringslotterier Länk till annan webbplats.. All annan tillståndsgivning ansvarar Spelinspektionen Länk till annan webbplats. för.

Skara kommun, via kultur- och fritidsnämnden, ansvarar för att besluta om registrering och ha tillsyn för lotterier som sker inom kommunen. Ansökningar för mer omfattande lotterier eller lotterier som bedrivs inom flera kommuner i länet hanteras av Spelinspektionen.

Avgifter

Avgiften för en femårig registrering är 700 kronor. Utöver detta tas en kontrollavgift ut som motsvarar 3 % av lotteriernas totala omsättning.

Med er ansökan om registrering behöver följande handlingar bifogas

 • Protokollsutdrag innehållande förslag om att anordna lotteriet samt förslag på föreståndare
 • Stadgar
 • Verksamhetsberättelse
 • Ekonomisk redovisning

Vad är ett lotteri och vad är en tävling?

Om ett arrangemang avgörs av slumpen är det ett lotteri. Ett arrangemang som avgörs av ett prestationsmoment (till exempel att skriva en slogan, svara på kunskapsfrågor) är en tävling.

Vem kan registrera sig för registreringslotteri?

Registreringslotteri ges endast till ideella föreningar eller registrerade trossamfund som i huvudsak ägnar sig åt allmännyttig verksamhet, är öppna för alla och behöver intäkter från spel för sin verksamhet.

Vilka krav ställs på registreringslotteriet?

När en förening registrerat sig för registreringslotteri får föreningen arrangera ett eller flera lotterier där den totala försäljningssumman är högst 33,3 prisbasbelopp under en femårsperiod. Registreringen gäller i max fem år. Efter att lotteriet har genomförts ska föreningen redovisa lotteriet till kommunen. 
För aktuellt prisbasbelopp hittar du på Statistiska Centralbyråns webbplats Länk till annan webbplats..

När behöver lotteriet inte registreras?

En ideell förening eller ett trossamfund kan anordna lotterier utan registrering, då gäller:

 • Lottpris får högst vara 1/4000 prisbasbelopp ( ex 2020, elva kronor).
 • Vinster får bara vara varor.
 • Värdet av den högsta vinsten får högst vara 1/6 prisbasbelopp (ex. 2020, 7 833 kronor).
 • Lotteriet får endast bedrivas inom en viss kommun och i samband med en tillställning/sammankomst som föreningen själv anordnar eller deltar i eller till exempel föreningsaktivitet, teaterföreställning i samband med ett bingospel som föreningen anordnar.Obs! Om ni avser att börja sälja lotter eller ha möjligheten att skriva på lottlistor innan själva tillställningen äger rum krävs en registrering enligt 6 kap. 9 §.

Är anordnaren inte en ideell förening eller registrerat trossamfund (kan vara privatperson eller företag) gäller följande för att anordna lotteri utan registrering:

 • Lottpris högst 1/4000 prisbasbelopp (ex. 2020, elva kronor).
 • Vinster får bara vara varor.
 • Värdet av den högsta vinsten får högst vara 1/6 prisbasbelopp (ex. 2020, 7 833 kronor).
 • Vinsterna delas ut i omedelbar anslutning till deltagandet i lotteriet (förhandsdraget).
 • Lotteriet får endast bedrivas inom en viss kommun och i samband med:
  – En offentlig nöjestillställning
  – En offentlig tillställning till förmån för ett allmännyttigt ändamål
  – En allmän sammankomst för framförande av ett konstnärligt verk till förmån för ett allmännyttigt ändamål.

Tillställningen/sammankomsten bör vara i storlek med att det finns ett tillstånd från den lokala polismyndigheten att anordna tillställningen eller liknande enligt ordningslagen.
(2020 års prisbasbelopp är 47 300 kronor.)

Hur kontrolleras föreningens lotteri?

Efter föreningen har genomfört ett lotteri, lämnas en redovisning in till ansvarig lotterihandläggare.


Denna sida uppdaterades