< >

Livsmedelsföretagare

Ett livsmedelsföretag är en verksamhet som producerar, bearbetar eller distribuerar mat. Här hittar du information om vad du behöver ha koll på för att starta och driva din livsmedelsverksamhet.

För närvarande finns det cirka 200 livsmedelsverksamheter i Skara kommun.Innan du startar en livsmedelsverksamhet behöver du registrera den hos miljöenheten.

Registrering

Anmälan om registrering av livsmedelsverksamhet görs enklast via vår
e-tjänst genom länken självservice. Du behöver även kontakta oss om du vill förändra eller upphöra med din verksamhet. I samband med registreringen tas en avgift ut som motsvarar en timmes handläggningstid.

Starta, ändra eller avsluta livsmedelsverksamhet

Avgifter

När du driver en livsmedelsverksamhet kommer du att få betala avgifter som används till vår livsmedelskontroll av din verksamhet. Avgifterna kan komma att ändras varje år genom indexuppräkning. Taxan beslutas av kommunfullmäktige.

Avgifter för livsmedelsverksamhet

Krav

Krav på dig som livsmedelsföretagare

  • Du är alltid fullt ut ansvarig att de livsmedel som du säljer eller serverar är säkra för konsumenten. Redan när du startar verksamheten måste du uppfylla de krav i livsmedelslagstiftningen som är relevanta för din verksamhet.
  • Din anläggning måste vara lämpligt utformad, inredd och utrustad för din verksamhet med bra flöde och ventilation.
  • Lokalen ska vara skadedjurssäker.
  • Krav på avfallsutrymmen är att avfallet ska bevaras i behållare med lock och i utrymme som skadedjurssäkrat och lätt att rengöra.
  • Du måste ha kunskaper om livsmedelshygien, allergier och överkänslighet mot livsmedel och märkning av livsmedel.
  • Du måste identifiera de faror och risker som kan finnas i din verksamhet. Du måste även arbeta på ett sätt så att livsmedlen blir säkra och inte vilseleder kunden.
  • Krav på märkning finns i Förordning (EU) nr 1169/2011, kallas även informationsförordningen och Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2014:4) om livsmedelsinformation. detta gäller alla verksamheter.

Fettavskiljare i livsmedelslokaler

Avloppsvatten från restauranger, storkök, bagerier och även från vanliga hushåll innehåller fett. Kommunens avloppsledningsnät är gjorda för att ta emot vatten från hushåll men inte fett i större mängder. Därför behövs fettavskiljare.

Kontakta Skara Energi om du har frågor om fettavskiljare.

Skara Energi Länk till annan webbplats.

Övrig information

På Livsmedelsverkets hemsida kan du som yrkesmässigt arbetar med livsmedel få information om livsmedelslokaler, egenkontroll, märkning, spårbarhet, redlighet och hantering av olika slags livsmedel. 

Livsmedelsverket Länk till annan webbplats.

Denna sida uppdaterades