< >

Omsorgsnämnden

Omsorgsnämndens vision är att bidra till att skapa goda levnadsförhållanden samt medverka till gemenskap och delaktighet. Nämndens uppdrag är att nå samhällets mest utsatta så tidigt som möjligt och att så långt som möjligt ge önskat stöd inom det egna nätverket.

Verksamheten styrs av socialtjänstlagen, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, hälso- och sjukvårdslagen samt tvångslagstiftning.

Utskott

Till omsorgsnämnden hör omsorgsnämndens sociala utskott. Utskottet hanterar ärenden kopplat till enskilda individer och företag där inte tjänsteperson fattar beslut.

Denna sida uppdaterades