Här är det Malin Walette från Petersburgs föreningsråd som skriver på dokumentet. Övriga parter är IK Gandvik, Istrums SK, Tre Bergs cykelklubb, och Skara kommun.

< >


Här undertecknas avsiktsförklaringen  om Petersburgs fortsatta utveckling

I måndags samlades de föreningar och aktörer som är involverade i utvecklingen av friluftsområdet Petersburg för att skriva under en gemensam avsiktsförklaring.

Samarbetet startade upp på allvar redan i november 2020 då föreningarna som är aktiva i Petersburg deltog på kommunstyrelsens sammanträde. De tre satsningar som föreningarna helst ville se var en pumptrackbana, en ny parkering och en serie aktivitetsstationer utmed ellljusspåret. Kommunstyrelsen gillade tänket och satsningarna kom med i budgeten för 2022. I år blir allt verklighet.

Parkeringen gjordes klart i mars-april, pumptrackbanan invigdes i början av juni och senare i höst är det dags för invigning av aktivitetsstationerna. 

Men ambitionen är inte slut i och med detta, tvärtom. Aktörerna har alltså enats om att verka för att Petersburgs friluftsområde ska fortsätta utvecklas. Det ska bli en plats med goda förutsättningar för samling, träning, tävling och kulturevenemang.

En gemensam idéskiss är framtagen och det är utifrån denna som man jobbar vidare med planeringen för den fortsatta utvecklingen.

Jytte Rixman-Svantesson
Förvaltningschef för Kultur och Fritid

Camilla Helander
Fritidschef

Läs avsiktsförklaringen och se skissen på Petersburgs projektsida


Kommentarer
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar
Denna sida uppdaterades