< >


Satsning på klimatsmarta boenden och besöksmål hos besöksnäringen runt Hornborgasjön, Valle och Billingen

Energi- och klimatrådgivningen i Falköpings kommun har i samverkan med kollegorna i Skara och Skövde beviljats 652 800 kronor från Energimyndigheten för att lyfta hållbarhetsfrågor hos besöksnäringsföretagen kring Hornborgasjön, Valle och Billingen med fokus på energieffektivisering.

Det innebär att höja kunskapsnivån hos besöksnäringsföretagen om deras påverkan och hur de kan göra enkla förändringar till det bättre. Projektet ska även arbeta med hållbarhet inom de tre hållbarhetsdimensionerna, ekologisk-, ekonomisk-, och social hållbarhet vilket ska utgöra en grund för fortsatt arbete med att bli en hållbar destination.

Turismen och turismrelaterade utsläpp står idag för 8 procent av de totala koldioxidutsläppen. Att öka medvetenheten om den påverkan som både turister och besöksnäringsföretag kan åstadkomma genom att man gör andra val än idag kan på detta sätt tydligt belysa frågornas betydelse.

- Vi kommer erbjuda besöksnäringsföretagen platsbesök för att gå igenom hur man ligger till just nu, så att man vet hur man ska förbättra sig säger Thomas Skagenborg, energi- och klimatrådgivare i Falköping som tillsammans med Raéd Alwan i Skara och Viktor Bood Rijal i Skövde arbetar i projektet. Vidare ska ett utbildningsmaterial tas fram och föreläsningar och seminarier arrangeras inom energieffektivisering och hållbarhet.

Projektet ska även lyfta besökarnas möjlighet att påverka genom att lyfta hållbara resor via kollektivtrafiken och andra klimatsmarta alternativ.

- Från Visit Hornborgasjöns håll ser vi detta som en stor möjlighet för företagen att få hjälp med frågor kring energieffektiveringsfrågor i synnerhet och hållbarhet utifrån alla tre dimensioner i allmänhet. Ett viktigt steg i utvecklingen mot en hållbar destination på riktigt. Dessutom är vi mycket glada för samarbetet med energi- och klimatrådgivarna i de tre kommunerna, säger Sofia Lennström, affärsutvecklare Visit Hornborgasjön.

I projektet ingår kommunerna Falköping, Skara och Skövde. Projektet har en nära samverkan med Visit Hornborgasjön som är ett organiserat samarbete mellan turistorganisationerna i de tre kommunerna.

Kontaktperson

Raéd Alwan, energi- och klimatrådgivare
0511- 325 54

Denna sida uppdaterades