Skolgatan sett från Tullportagatan mot Viktoriaskolan. Trottoarer och gångbanor bredvid den tidigare bilvägen är borta och kvar är en bred gång- och cykelväg.

< >


Skolgatan binder ihop stadens delar

Skolgatan löper ut som en av ekrarna på ett hjul från Domkyrkan mitt i centrala av Skara. Gatan börjar i väster i höjd med Krabbelund och sträcker sig bort till rondellen vid Viktoriaskolan. Gatan heter just Skolgatan eftersom den första skolan i Skara stod på det som i dag är parkeringen på Skoltorget. Än i dag kan man se markeringarna i marken på torget.

– På stadsvandringarna visar vi markeringarna på torget där byggnaden en gång låg. Vid omläggning av kullersten på torget passade kommunens stensättare, Anders Eriksson, på att markera den gamla skolan med storgatsten. Det var en ungefär 100 kvadratmeter stor byggnad med två våningsplan som hade 400 elever. Skolan slukades av lågorna i den stora stadsbranden 1719, berättar Skara Gilles ordförande Tommy Kroon.

Skara Gille, hembygdsföreningen inne i Skara, verkar sedan många år tillbaka på Skolgatan 3 i Båtsmanshuset. Runt omkring Gillets lokaler finns andra historiskt intressanta byggnader. Föreningen med ungefär 700 medlemmar har, bland mycket annat, bildmaterial från Skolgatan från 1940-talet och framåt. Då var hela gatan kullerstensbelagd och en handelsväg genom Skara.

– Billeden genom Skara gick då på Skolgatan, som vid den tiden vek av som ett ”S” i höjd med Tullportagatan. Då blomstrade affärerna på gatan, det var ett av de största handelsstråken i staden, eftersom trafiken gick här, fortsätter Tommy.

Tommy Kroon, Skara Gille.

Tullen är starten på det omgjorda gångstråket

I dag är gatan kantad av både verksamheter och bostadshus, men bryts av Tullportagatans nya sträckning för att sedan fortsätta förbi Botan och bort mot Viktoriaskolan.

– Tullen in till staden låg förr i det röda trähuset mellan Botan och parkeringen i korsningen Skolgatan/Tullportagatan. Den kallades för Götalatullen och var en av tre tullar in mot staden före 1850-talet. Huset står kvar och är i dag en privatbostad, säger Tommy och pekar mot det faluröda tvåvåningshuset med plank.

Den gamla bilvägen av Skolgatan, den som sträcker sig mellan korsningen Tullportagatan och Viktoriaskolan är sedan en tid tillbaka gång- och cykelväg. Fram tills nu har gatan bara varit avstängd för biltrafik, men ett större arbete med att planera och rita om vägsnutten till en mer fungerande gång- och cykelväg har pågått sedan 2019.

Kommunens planarkitekt Anders Dieter Aubry berättar om omgestaltningen av gatan:

– Vi ville knyta ihop Botan med den andra grönytan tvärs över Skolgatan, det vill säga den gamla kyrkogården. Därför har vi gjort tydliga övergångar i på Skolgatan mellan grönytorna med hjälp av marksten. Vi har också skapat naturliga mötes- och rastplatser i form av bänkar längs med gatan och i anslutning till Viktoriaskolan och ingången till Botan vid Tullportagatan.

Stråk av marksten över Skolgatan för att binda ihop de två grönområdena.

Mötesplats med perenna färgklickar

På den nya mötesplatsen vid ingången till Botan berättar Sture Nilsson (M) som är ordförande för nämnden för service och teknik om satsningen på vackra och hållbara planteringar precis vid bågen in till parken:

– Vi har ersatt ettåriga sommarblommor med perenna blommor och växter. Det är en stor miljö- och kostnadsbov att köpa in sommarblommor. Därför står det nu fler perenna växter i rabatterna i exempelvis Botan. Här från Skolgatan ser man tydligt den färgsprakande dahliarabatten precis bakom bågen. Skara Gille har också köpt in och satt lökar i parken.

Färgsprakande rabatt invid bågen till Botan.

Ylva Pettersson och Sture Nilsson.

Som en paradgata

Den gamla trottoaren är borta, likaså den tidigare gångbanan mot det öppna fältet ner mot Viktoriagården. Bara den breda vägen kvarstår, som en paradgata eller aveny som binder ihop stadsdelarna och staden.

– Den mesta trafiken på Skolgatan är historisk då djäknarna haft studentfirandet i i Botan och Krabbelund så länge vi kan minnas, berättar Tommy.

Planarkitekt Anders Dieter Aubry står på det som förut var gångbana bredvid vägen. Idag är gångbanan igensatt med nytt gräs.

Anders berättar om arbetet med att skapa en bredare gata:

– Med enkla medel har den tidigare trottoaren och gångvägen bredvid den breda bilvägen tagits bort. På det som nu är den nya gång- och cykelvägen finns ingen indelning eller mittstreck i eftersom det är så brett. Den gamla gångbanan som tidigare låg på andra sidan allén är redan igenväxt med nysått gräs, det gör att brunnar och liknande inte längre syns så tydligt, säger Anders och visar.

Skolgatan före arbetet. Då fanns trottoarer och höga belysningsstolpar.

Skolgatan efter arbetet.

Belysning som både är funktionell och vacker

Längs med hela den omgjorda sträckningen har man satt belysningsstolparna tätare. Man har också kortat stolparna på höjden med ett par meter för att det ska ge bättre ljus för gång- och cykeltrafikanter.

– Tidigare belysningsstolpar längs vägen var avpassade för fordonstrafik och ljuskällan satt därför högt upp. Gångvägen som då låg på andra sidan trädallén saknade belysning. Nu är stråket väl upplyst för den som strosar fram här och ljuset bidrar till en ökad trygghetskänsla under de mörka delarna av dygnet, menar kommunalrådet Ylva Petterson (M).

I början och slutet av den nya gång- och cykelvägen finns dessutom större invändigt upplysta skulpturer. De är både utsmyckning och en del av trygghetsarbetet. Skulpturerna är utformade för att flörta med Veterinärmuseets grundare Peter Hernquist. Förr var det svårt att livnära sig som veterinär eftersom lönen var så låg, varför han också arbetade extra som bland annat som kantor. På skulpturerna syns därför idag både hästskor och g-klavar.

Skulpturer med invändig belysning.

Skulpturerna med invändig belysning i mörkret.

Lite senare blir det blickfång från kapellet

För att ytterligare göra det tydligt att de två grönområdena på var sin sida om Skolgatan hänger ihop kommer man att plantera något att vila ögat på. När man i dag kliver ut från kapellet på den gamla kyrkogården och tittar ner mot gångstråket i Botan ser man förvisso parken, men inget mer specifikt än så.

– Framöver kommer vi att plantera något vackert träd som blickfång när man står  och tittar ner mot Botan. De är ännu inte planterade, men det finns med i gestaltningen att de ska komma ner i jorden lite längre fram, avslutar Anders.

Denna sida uppdaterades