< >


Litteraturfestival för kropp och knopp

Årets litteraturfestival23-27 april har ett dubbelt syfte - att öka läslusten och fördjupa kunskapen om folkhälsa. Det blir en vecka för alla med föreläsningar, samtal, workshops och musik med mera. Festivalen gör nedslag i tre av de mindre tätorterna i Skara kommun och vi går internationellt med programpunkter på portugisiska och arabiska.

Litteraturfestivalen Hela Skara läser anordnas årligen i samband med Världsboksdagen i april, i år från 23 april till 27 april. Syftet med litteraturfestivalen är att främja läsning och litteratur i Skara kommun. Genom en bred palett av evenemang vill festivalen inspirera till nyfikenhet och läslust och samtidigt öka kunskapen om folkhälsa, vilket berör oss alla, och skapa mötesplatser för människor med gemensamma intressen.

Läs hela programmet här

Alla typer av läsning är viktiga oavsett om man läser skönlitteratur, facklitteratur eller sin egen patientjournal. Det hjälper oss att förstå oss själva och andra bättre, och det ger oss verktyg att hantera de utmaningar vi möter i livet. Oavsett om vi läser för att underhålla oss, för att lära oss något nytt eller för att få inspiration, så ger läsning oss något värdefullt. Det är en investering i oss själva och i vår framtid. Därför finns det också många programpunkter som riktar sig till barn, exempelvis sagostunder, barnens lördag och Shared Reading.

-Litteraturfestivalen är ett utmärkt sätt att förverkliga och uppmärksamma läsfrämjande insatser och samtidigt göra verkstad av de mål som finns. Skarakoalitionen vill värna och utveckla bibliotekets viktiga roll genom att pröva olika, lokalt anpassade aktiviteter för exempelvis barn och unga. Det här arbetet behövs för att öka invånarnas tillgänglighet till bibliotekstjänster, säger Frans Persic, ordförande i kultur och fritidsnämnden

En nyhet för året är att flera programpunkter hålls i våra mindre tätorter. Festivalen gör nedslag i Ardala, Axvall och Varnhem. En tätare kontakt med biblioteket har efterfrågats vid nulägesdialogerna som har hållits på orterna. Öppna bokhyllor sätts upp, det anordnas bokprat och i Axvall kommer den digitala fixaren på besök. Detta är ett steg till att synas mer på landsbygden och det är något som biblioteket vill utveckla mer.

En annan nyhet är att festivalen går internationellt - en av programpunkterna hålls exempelvis via länk från Brasilien.

- En av författarna som deltar i festivalen talar inte svenska. Därför kommer presentationen vara textad och en tolk finns på plats under frågestunden. Detta gör att alla kan delta och ställa frågor, säger Sonia Lindblom, som ansvarar för litteraturfestivalens program.

Förhoppningen är att festivalen ska locka nya grupper. Det blir sagostunder på portugisiska och arabiska, både för de grupper som har språken som modersmål men också för dem som studerar språk eller bara är nyfikna på andra kulturer och vill lära sig några fraser. Biblioteket är en resurs och en mötesplats för människor från alla bakgrunder och kulturer.

- Vi har strävat efter att skapa ett så brett och inkluderande program som möjligt. Forskning visar att läsning på modersmål har en positiv inverkan på barns språkutveckling och läsförståelse av svenska språket. Vi vill att så många som möjligt ska kunna ta del av litteraturfestivalen, fortsätter Sonia.

En stor del av årets tema handlar om kropp och hälsa och därifrån är steget inte långt till kläder. Därför finns förstås också en klädbytardag för vuxna. Ingen litteraturfestival är heller komplett utan en bokbytardag. Som extra krydda finns både musikframträdanden och kampsport i dansform att ta del av och man kan även testa att sjunga i kör - en folkrörelse som ger ökat välmående.

En festival av den här digniteten vore inte möjlig utan stora insatser av engagerade människor som ställer upp ideellt. Årets festival har också fått bidrag från Medborgarskolan, Olinsgymnasiet, Prinsparets stiftelse och Västergötlands museum.

Denna sida uppdaterades