< >

Vuxenutbildning

Information om kommande kursstarter

Ansökningsperioden för kursstart 16/8 är nu avlutad. Dock är ansökan öppen för sen ansökan till våra gymansiala teorikurser med start i augusti. Ansök senast 8 augusti. Undervisningen kommer att ske utifrån närdistansupplägg, d v s digital undervisning i kombination med fysiska träffar.  Vi följer utöver detta  Skolverkets Länk till annan webbplats. och Folkhälsomyndighetens Länk till annan webbplats. rekommendationer kring den pågående pandemin.

Antagningsbesked och information kommer att gå ut inom kort både mail- och brevledes. 

Aktuell kurslitteraturlista Word, 412.8 kB. för kursstarten 7/6 och 16/8.

Så här loggar du som elev in på lärplattformen It's learning. Länk till annan webbplats.

Nästa ansökningsperiod

15 augusti - 15 september för kursstart 25 oktober 2021:


Viktig information utifrån covid-19

Undervisningen kommer även under hösten utgå från distansundervisning men inslag av fysiska träffar.

Alla besök i våra lokaler måste förbokas med den Du ska träffa.

När du ska komma i kontakt med oss i våra lokaler så är det utifrån att:

  • du är frisk och symtomfri
  • du respekterar och håller avstånd
  • du tillämpar god handhygien


 

Lärcentrum

Vuxenutbildningen är på väg att bli ett lärcentrum.

Lärcentrum är en verksamhet inom kommunal vuxenutbildning där den studerande erbjuds stöd i sitt lärande samt ges möjlighet att möta andra studerande.

Vuxenutbildningens lärcentrum håller öppet för Skaras vuxna studerande tisdagar klockan 16-20 samt torsdagar klockan 16-18. Då finns tillgång till vår studiehall på 2:a våning med teknisk utrustning för att kunna studera och möta andra elever.

Studiestartsstöd

Studiestartsstöd är en satsning från regeringen för att fler ska få ekonomiska möjligheter att studera.

Satsningen riktar sig till dig mellan 25-56 år som inte har en avslutad gymnasieutbildning. Du ska ha varit inskriven på Arbetsförmedlingen som arbetssökande minst 6 månader och inte haft studiemedel de senaste 3 åren.

På länken nedanför finns mer information

CSN:s sida om studiestartsstöd Länk till annan webbplats.

Möjligheten att utfärda slutbetyg förlängs

Regeringen har beslutat att förlänga möjligheten att utfärda slutbetyg på komvux ytterligare ett år, från 1 juli 2020 till 1 juli 2021. De har även beslutat om att slopa den så kallade åttaårsregeln. Det innebär att ett betyg som har utfärdats längre än åtta år före slutbetyget får tas in i slutbetyget, utan att det krävs särskilda skäl.

Efter den 1 juli 2021 går det inte längre att utfärda slutbetyg inom kommunal vuxenutbildning (komvux) på gymnasial nivå. I dagens komvux har slutbetyget ersatts av gymnasieexamen. Men om en elev har betyg som är satta före den 1 juli 2012 har rektorn kunnat besluta om att utfärda slutbetyg under vissa förutsättningar. Den möjligheten kommer nu att tas bort och sista datum för att utfärda ett slutbetyg är den 1 juli 2021. Efter det kan man bara utfärda gymnasieexamen för elever inom komvux på gymnasial nivå. I en sådan får bara nya kurser på gymnasial nivå ingå.

Denna sida uppdaterades