< >


Svenskt Näringslivs rankning är klar

Svenskt Näringsliv ställer varje år en rad frågor till näringslivet om olika aspekter på kommunernas företagsklimat. I årets enkät ger företagarna Skara 3,38 på en 6-gradig skala (rikssnitt 3,43) och kommunrankningen 123 (av 290 kommuner).

Enkätsvaren i Svenskt Näringslivs undersökning som presenteras under våren följs alltid av en kommunrankning till hösten. Rankningen innehåller totalt 18 faktorer som viktas olika tungt. 2021 års rankning bygger till två tredjedelar på en enkätundersökning till företagen som genomfördes under första kvartalet 2021 och ytterligare en tredjedel statistik från SCB och UC.

I årets rankning tilldelas Skara kommun plats 123 av 290. De senaste fem åren har Skara haft en uppåtgående kurva som nu alltså viker av. Skara har rankats på plats 89 (2020), 127 (2019), 168 (2018), 188 (2017) och 130 (2016).

- Skara rankas på plats 123. Även om det är ett tapp från 2020 så är det ändå ett gott resultat över en femårsperiod. Det visar att det finns mycket bra arbete som är gjort som går att bygga vidare på och utveckla. Vi är många parter som aktivt jobbar för att skapa de bästa förutsättningarna för att driva företag inom Skara kommun, säger Helena Nyman Friberg, näringslivsstrateg.

Den mycket positiva utvecklingen som sticker ut i undersökningen är tillgången på kompetens som nu rankas till plats 40 i landet (År 2020: rankning 135).

Företagarna önskar att kommunen i större utsträckning än idag bör prioritera arbetet med att öka tryggheten samt förbättra dialogen med beslutsfattarna och få en ökad förståelse för företagandet. De fokusområden man identifierade förra året som upphandling, tryggheten och samverkan mellan företag och skola fortsätter kommunen att arbeta med.

- Såklart tråkigt med en avvikande kurva men jag tror ändå att vi är på rätt väg med arbetet i MEGA+, med förbättringsarbeten inom upphandling, skola/arbetsliv och kring trygghet. Jag har bara jobbat här en dryg månad och märker ett gott gry och en gemensam vilja att jobba med de här frågorna från alla parter. Det bådar gott för framtiden. Vi har ju redan gjort våra analyser, så nu är det bara att kavla upp ärmarna och köra på med förbättring i sikte, säger Linda Esseholt Hermansson, kommundirektör.

- Den här attitydundersökningen är en av många undersökningar som görs, och vi tar alltid till oss av synpunkterna och anpassar förbättringsarbetet som är ständigt pågående, säger Helena Nyman Friberg, näringslivsstrateg.

Totalt svarade 93 slumpvis utvalda företag på enkäten, vilket var en svarsfrekvens på 54%. Störst svarsandel gavs bland företag med 1-5 anställda (36%) och inom handel (23%).

Denna sida uppdaterades