< >

Travet är navet för utbildning

Axevalla travbana är navet för rid- och travutbildning på elitnivå. Här har stora satsningar gjorts de senaste åren och ett regionalt hästcentrum har byggts upp. Hästcentrumet ger fantastiska möjligheter att utbildas och utvecklas i en professionell miljö.

Rid- och travutbildning på elitnivå

Axevalla hästcentrum tillhör organisatoriskt Naturbruksskolan Sötåsen. Men de olika utbildningarna bedrivs på travbanan. Här har eleverna tillgång till ett nytt och modernt utbildningsstall, ridhus, körhall, Axevallas fina tävlingsbana, rakbana, belyst motionsslinga, rundbana och sandbana- en komplett anläggning för såväl rid- som travsport. Sen ett par år tillbaka finns det dessutom en islandshästbana mitt i travbanan. Här får eleverna förutsättningarna för att nå sina mål.

De utbildningar som erbjuds här är hästskötare med inriktning ridning, trav eller islandshäst.

Hovslagarutbildning

På Axevalla travbana finns även hovslagarutbildningen och har bedrivits sedan 1700-talet. Detta är den enda svenska hovslagarutbildning som är godkänd av Europeiska Hovslagareorganisationen. Idag bedrivs grundutbildningen och påbyggnadsutbildningen.

Denna sida uppdaterades