Bygg, trygg och snygg-bloggen


  • Parkering på kort och lång sikt

    Parkeringar behövs för olika funktioner så som pendling, handel, boende och tillgänglighet för funktionshindrade.I höst börjar vi arbeta med en parkeringsstrategi för Skara kommun. Det finns en innebo...

    Läs mer

Denna sida uppdaterades