Bygg, trygg och snygg-bloggen


 • Om rumshastighet och skyltmiljöer i stadsrummet
  GESTALTNING, DEL 4Samstämmiga och storleksmässigt välvalda skyltar, med en egen karaktär och särprägel bidrar till en intresseväckande och attraktiv stad. De fyller platsen med mening och ger den samm...

  Läs mer


 • Laddstolpar i stadsrummet
  När det handlar om elbilar brukar första frågan vara: Hur långt kan jag köra? Nästa fråga blir: Var kan jag ladda? Nu ökar både räckvidd och antalet laddstolpar i takt med att intresset för elbilar bl...

  Läs mer


 • Hur ska staden gestaltas?
  GESTALTNING, DEL 3En av gestaltningens främsta uppgifter är att skapa bra gåendemiljöer.De viktigaste komponenterna för detta är:
  1. Trygghet
  2. Täthet och struktur
  3. Intresseväckande ”händelser”
  4. Attraktiv skala ...


  Läs mer

Denna sida uppdaterades