Bygg, trygg och snygg-bloggen


 • Säker med dubb
  Vi utrustade tolv cyklister med vinterdäck. I gengäld lovade de att cykla till jobbet tre dagar i veckan och rapportera om väglaget på de olika sträckorna.En av våra vintercyklare är Anders Nyblom. Ha...

  Läs mer


 • Enkät visar att många är nöjda med parkeringssituationen
  I början av året publicerades en webbenkät där allmänheten inbjöds att svara på frågor och lämna synpunkter kring parkeringssituationen i Skara. Enkätsvaren gav en bra input och stämmer huvudsakligen ...

  Läs mer


 • Täthet och struktur
  GESTALTNING, DEL 6Promenadstaden är tät, men inte hög. Historiskt hade vi 100 till 200 invånare per hektar i våra städer vilket gjorde det rimligt att gå till i princip alla målpunkter, medan bilen ha...

  Läs mer

Denna sida uppdaterades