Lagar en stenbänk
< >


Snart klart - ett stort arbete som kanske inte syns

Vi närmar slutet av den stora fasadrenoveringen av gamla vattentornet. Det har varit ett stort arbete som kanske inte kommer synas? Och det är just vad som är avsikten med vår renovering! Att byggnaden kan stå i ytterligare minst 120 år. Målet är att vara klara innan vintern och att åter kunna se vår vackra profilbyggnad i vinterskrud med ny fasadbelysning.

Augusti

Smidesstommen för fasaden monteras och bultas med stag in till den stora vattencisternen. Det är många järn och skarvplåtar som skall monteras ihop likt ett stort mekano. Smidesjärnen har ett rostskydd som heter ”metallisering” och man bränner i princip fast en pulverlack och har bättre rostskydd än galvaniserat.

Järnbalkar och skarvplåtar

Det var en del anpassningar till det befintliga stålet, men var inga problem för dom duktiga smederna. Det tog ca 4 veckor att skruva och svetsa ihop alla delar så det ser ut som ursprunget.

Det stora arbetet med stenbyten fortsätter och en stenkonservator gör specialjobben med stenlagningar.

September

Smidesarbetet färdigställs med krysstag som kommer bli lika synliga som tidigare.

Smidesbalkar

Smidesbalkar

Smidesbalkar

Smidesbalkar

Mellan alla balkar går det ett rutnät av rostfria armeringsjärn genom borrade hål ”kors och tvärs” i kupolen som sedan kompletteras med ett mer finmaskigt nät. Det går åt ca 4 kilometer armeringsjärn att transportera upp i hissen och sedan trä genom många hål så det tar lite tid.

Armering av järn

Armering av järn

På fasaden har stenarbeten med sågning och bortbilning av trasiga fasadstenar pågått. Nya stenar sågas i mått och format på Thorsbergs stenhuggeri som skall monteras på plats med fogar så det ser ut som det gjort ursprungligen.

sågad sten i fasad för återbyggnad

Sågad sten i fasad för återbyggnad

sågad sten i fasad för återbyggnad

Sågad sten i fasad för återbyggnad

På fasaden har stenarbeten med sågning och bortbilning av trasiga fasadstenar pågått. Nya stenar sågas i mått och format på Thorsbergs stenhuggeri. Sedan monteras de på plats med fogar så det ser ut som det ursprungligen har gjort.

Oktober

Arbetet fortsätter med dom 4 kilometer armeringsjärn och putsnät som monteras mellan stålstommen på övre delen av tornets kupol. En form byggs runt om på insidan av stålstommen. I nedre delen måste formen sättas på utsidan istället som behövs för få något stopp och mothåll i putsnätet. Annars sprutar man betongen rakt genom nätet och man kan inte bygga upp en vägg i tomma luften.

En specielistfirma som jobbar med betongsputning har anlitats. Ca 40 ton betongbruk transporteras upp undan för undan i hissen. I en liten ”betongkvarn” blandas betongbruk, lite vatten och luft. Detta blåser vidare i en slang till den som håller i betongsprutan och blandar i den sista delen vatten så bruket fäster på ytan som sprutas.

Stenarbetet fortgår och nedre delen av södra fönsternischen har lagats upp.

Bakom vissa stenar har upptäckts att växtlighet trängt in och måste tas bort. Detta kommer från en björk som stod i närheten och är nu borttagen. Träd som står för nära stenbyggnader är en stor risk då frön kan gro i fogar mellan stenarna. Detta medför stora skador som följd vilket måste rättas till nu.

Färdigt innan vintern

Vattentornet skall vara klart innan det blir vinter med tanke på kyla och snö. Det jobbas på för fullt nu med betongsprutning av kupolen och efter detta skall fasaden avfärgas i en gul ton och järnen målas gröna lika som det sett ut tidigare.
Efter att sista stenarna som är under tillverkning kommit, skall det muras klart inför slutbesiktningen i slutet av november och sedan skall fasadställningen tas ner.

Elarbete pågår invändigt men nya belysningsarmaturer och även utvändigt göras en dov fasadbelysning så vattentornet kan ses i vintermörkret.

Mikael Leijon,
projektledare

Läs mer!

NLT och SkLT har skrivit ett par artiklar under hösten:

https://www.skaraborgslanstidning.se/article/renoveringen-av-vattentornet-pa-vag-att-bli-klar/ Länk till annan webbplats.

https://www.nlt.se/2019/08/29/bildextra-gamla-vattentornet-far-en-ny-kupol/ Länk till annan webbplats.


Höstbild över Skara
Kommentarer
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar
Denna sida uppdaterades