Gruppfoto

Foto: Cecilia Strokirk, forskningsinstitutet Rise

Gruppfoto på de som är involverade i projektet Skara skyddsängel

Foto: Cecilia Strokirk, forskningsinstitutet Rise

< >


Skara Skyddsängel väckte stort intresse på Kistas mobilitetsdagar

Det Vinnovafinansierade projektet ”Skara Skyddsängel” deltog torsdag 9 juni på mässan Kista Mobility Days. Projektet Skara Skyddsängel går ut på att utveckla och testa drönare som ett alternativt sätt att lysa upp mörka cykelvägar i Skara kommun.

-Vi deltog dels i ett seminarium där vi presenterade projektet för ett 70-tal åhörare. Dessutom satt vi med i en paneldiskussion där olika möjligheter med drönare lyftes samt att vi hade en monter där vi presenterade projektet, säger Maria Nordström som deltar i projektet från Skara kommun.

Projektets övergripande syfte är att belysa såväl cykelvägar som möjligheter för människor att välja ett hälsosamt, hållbart och kostnadseffektivt resande. Ett första steg i projektet är att undersöka människors nuvarande resvanor och förstå mer om känslan av säkerhet i relation till bl. a. mörker. Därefter kommer olika tester med prototyper av drönarlösningen att genomföras på utvalda cykelvägar i Skara.

- Det visade sig att det var ett jättestort intresse för projektet uppe i Kista, fortsätter hon.

I projektet som koordineras av Sveriges forskningsinstitut RISE och genomförs i samarbete med Högskolan i Skövde, Jönköping University och Skara kommun tar forskarna sikte på utmaningarna som mörkret innebär. Med stöd av den ökade digitaliseringen och automatiseringen ska de utveckla drönarbaserade infrastrukturtjänster on-demand för att förbättra säkerhet, komfort och öka viljan till att ta cykeln även när det är mörkt på landsbygden.

Projektet kommer att utföra studier och testa sina lösningar tillsammans med invånare i Skara och utgå från två cykelvägar i kommunen. Genom att utgå från cyklisternas behov ska projektet arbeta för att utforma lösningar. Förutom belysning kan systemet även komma att inkludera tjänster som kollisionsvarningar och fjärrassistans. Experiment kommer att utformas ur perspektivet att alla ska kunna använda lösningen för att skapa tillgänglig och inkluderande infrastruktur. Medborgardialog och användarstudier kommer därför vara en betydande del av projektet. Om några veckor inleds tester med medlemmar i Skara Gille.

Projektet startade hösten 2021 pågår fram till hösten 2023 och finansieras av Vinnova för att stödja beteendeförändringar mot aktiv, klimatneutral och hälsosam mobilitet.

Läs mer om projektet

Kommentarer
  1. Björn
    Intressant men man borde börja med att hitta en metod för halkbekämpning som ersätter de nuvarande vassa punkterings stenkrosset. Så länge det är stenkross på cykelbanorna går det ändå inte att cykla på dem.
    # 1
    torsdag, 29 december kl. 11:16
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar
Denna sida uppdaterades