< >

Livsstilen som konkurrenskraft

I Skara är det lätt att få familje- och yrkeslivet att gå ihop. Det är nära till allt och man kan kombinera det goda livet på landet med stadens utbud. Här finns mötesplatser för kreativitet, gemenskap, fritid och företagande. Hos oss finns tid att njuta och plats för alla. Det äkta och det okonstlade finns ständigt närvarande i den vackra naturen, i våra levande kulturmiljöer och i den närproducerade maten. Bra kommunikationer och snabba uppkopplingar tar oss ut i världen och hem igen. Skara är en kreativ och livskraftig kommun mitt i Skaraborg som erbjuder en attraktiv livsstil i tiden.


Mål i beslutade strategier


Bostadsförsörjningsprogram 2019-2022

 • Bostadsbeståndet ska möta upp bostdsbehovet och efterfrågan
 • Stadskärnans och tätorternas olika kvalitéer, liksom en ökad variation av bostadstyper, ska vara vägledande då nya bostäder planeras.

Cykelstrategi 2016 -

 • Cykelinfrastrukturen ska vara nytänkande och av god kvalitet.
 • Skapa förutsättningar för motions- och rekreationscykling

Integrationsstrategi 2017-2020 - strategisk inriktning

 • Det ska finnas många kontaktytor för dialog som stödjer tolerans och acceptans
 • Det ska finnas mångfald av kultur och fritidsaktiviteter
 • Det ska finnas människor med olika bakgrunder i kommunens bostadsområden
 • Alla barn, ungdomar och vårdnadshavare ska aktivt delta inom barnomsorg och skola
 • Slutrapport 2021-03-24

Landsbygdsstrategi 2016-2020

 • Skara kommun arbetar för att alla övergripande kommunala beslut är landsbygdssäkrade
 • Skara kommun främjar ett öppet samhälle där mångfalden välkomnas på landsbygden och där kvinnor och män, gamla som unga, oavsett härkomst har likvärdiga förutsättningar att bo, verka och leva och samma möjligheter till utveckling och ett rikt liv.
 • Skara kommuns politiker och tjänstemän har väl fungerande och regelbundna kontakter med allmänheten och aktörerna på landsbygden.
 • Skara kommun uppmuntrar och möjliggör för byggnation av olika boendeformer på landsbygden.
 • Skara kommun stärker sin position som centrum för utbildning- och utvecklingsinsatser för de gröna näringarna.
 • Slutrapport 2021-03-15

Denna sida uppdaterades