Monika till vänster, Yvonne i mitten och Maria till höger.

< >


 Vardagshjälp för dig som är äldre

Skara kommun erbjuder flertalet tjänster som riktar sig till dig som är äldre. Det handlar om tjänster som syftar till att öka trivsel samt att förenkla och underlätta i din vardag. Allt från att göra ditt hem säkert och minska risken för fallolyckor till social samvaro och hjälp med det digitala.

En av tjänsterna som erbjuds är den Digitala fixaren som är en tjänst som riktar sig till dig som önskar få hjälp med vardagstekniken. Tjänsten är till för att öka äldres digitala kunskaper och underlätta i vardagen.

I Skara kommun vill att det ska vara enklare att vara delaktig digitalt även för någon som är äldre. Det är viktigt att alla ges möjlighet att vara delaktiga, säger Ylva Thun, Digital fixare.

Yvonne, Monika och Maria har alla tre använt sig av tjänsten Digital fixare för att öka sin egen digitala trygghet. De har då gått igenom allt från hur man använder sin telefon, dator och surfplatta till hur man svarar på mail och läser nyheter. De uttrycker alla gemensamt hur skönt det varit med någon som verkligen satt sig ner och handgripligen gått igenom och visat dem. De kan gladeligen rekommendera tjänsten till andra äldre som behöver hjälp.

- Ring Ylva! Så får ni hjälp att förstå hur era telefoner och surfplattor fungerar. Det är något som verkligen behövs för min generation, säger Yvonne.

Men Skara kommun har fler tjänster för dig som är äldre. I samarbete med räddningstjänsten finns Fixartjänsten eller säkerhetstjänsten, som den också kallas, som erbjuds dig som har behov av en extra hand. Syftet med tjänsten är att skapa ökad trygghet samt förebygga och minska antalet olyckor i hemmet. Denna tjänst utförs av personal från Samhällsskydd Mellersta Skaraborg och ni går gemensamt en säkerhetsrond i hemmet. Detta görs för att öka brandsäkerheten och minska risken för halk- och fallskador.

För dig som är pigg och gärna vill handla dina matvaror själv men har svårt att ta dig till affären finns Handlarrundan. Här är dock en förutsättning att du själv kan göra dina inköp men du blir hämtad hemma och körs hem efteråt. Bokning innan krävs.

Öppen mötesplats är en möjlighet för dig att delta i planerade aktiviteter för gemenskap, stimulans och aktivering. Mötesplatsen finns som ett led i att människor ska kunna ha en aktiv och meningsfull tillvaro tillsammans med andra. Deltagandet i Öppna mötesplatser är tillgängligt för alla.

Trädgårdstjänst erbjuds av omsorgsförvaltningen till personer över 67 år som har hemtjänst. Tjänsten innebär att du kan få enklare hjälp med din trädgård. Du ska bo i ett enfamiljshus och det ska vara din permanenta bostad.

Här kan du läsa mer om de olika tjänsterna: 

Digital fixare
Fixartjänst/säkerhetstjänst
Handlarrundan
Öppen mötesplats
Trädgårdstjänst

Kommentarer
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar
Denna sida uppdaterades