< >


Ungas blick på Botan

Sagofigurer, laddstationer, dansbana, balansgång, mer ljus, hängmattor, frisbeegolf var några av de saker ungdomarna tycker kan utveckla Botan. Det behöver inte vara fasta installationer utan gärna mobila redskap och konstverk som kan bytas ut. Det fanns också en vilja att lära mer om Skaras historia och växterna i Botan.

De tio unga kommunutvecklare som gjorde sin feriepraktik på kommunledningsförvaltning deltog i ett dialoglabb för att ta fram idéer till hur det skapas mer liv och rörelse i parken. De var mycket kreativa och kom med många idéer, som vi i Skara har förmånen att få ta del av.

Dialoglabbet dokumenterades i tecknad form. De fantastiska teckningarna med kreativa ideeér finns att ta del av här bredvid.

Dialoglabbet genomfördes inom ramen för det delregionala kraftsamlingsområdet Friska barn i Skaraborg – ohälsosamviktutveckling bland barn går att förebygga, som bygger på delaktighet från både invånare och profession. En del i det arbetet är att öka förutsättningar för rörelserikedom i samhället och skapa rörelseglädje.

Karin Skagelin
Folkhälsostrateg

Kommentarer
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar
Denna sida uppdaterades