< >

Dialog i Ardala

Tillsammans skapar vi det goda livet för invånarna i Skara kommun.

Skara kommun ska ge hela kommunen goda och likvärdiga förutsättningar att utvecklas. Tätorterna i Skara kommun är betydelsefulla och är en viktig del gällande kommunens attraktivitet. Hela kommunen ska skapa tillväxt både långsiktig och hållbar.

Tillsammans ska vi verka för en modern och hållbar utveckling, där hela kommunen ges förutsättningar för tillväxt. Bostäder, infrastruktur, näringslivsfrågor och modern teknik i framkant som ger potential att växa som ort ska prioriteras. Skara ska bättre utnyttja sitt centrala läge och vara hjärtat i Skaraborg.

Därför påbörjar vi nu tillsammans arbetet att med en nulägesdialog på orterna. En dialog där invånarna på orten tillsammans med Skara kommun genomför en workshop för att titta på styrkor, förbättringsområden och vart vi står i olika områden. Dessa områden är exempelvis hur det är att förflytta sig till och inom orten, mötesplatser, fritid och föreningsliv, boende, trygghet, service och gestaltning, näringsliv, turism och marknadsföring, hållbarhet och gestaltning.

Tillsammans skapar vi en grund och gemensamma områden som vi behöver utveckla eller förbättra. Därefter påbörjas en strukturerad dialog med orten och det ges rätt möjligheter till påverkan och samverkan.

På denna sida kommer du kunna följa resultatet och sammanfattningen av dialogkvällen.

En tjänst för dig som bor i våra tätorter (Axvall, Varnhem, Eggby Ardala) och vill komma med förslag av utveckling av just din tätort.
Här kan du komma med förslag på hur din tätort kan utvecklas och bli än mer bättre.

Det kan vara allt från mindre förslag som underlättar vardagen till tankar och idéer som gör din tätort mer attraktiv.

Till e-tjänsten Länk till annan webbplats.


Bygglovskväll

Tillbyggnader, uterum, komplementbyggnader, garage, eldstäder, plank och staket.

Den 4 juni Ardala kl 18.00-20.00 träffas vi i Ardalaskolans matsal och berättar mera. Välkommen!

Två medarbetare vid Ardalas välkomstskylt

Bygglovshandläggarna Mikael Petersson och Rebecca Hermansson

Närtrafik är kollektivtrafik där det saknas busslinjer. Tjänsten är till för alla som vill åka från landsbygd till tätort eller tvärtom.
Den 4 april i Ardala 18.00 träffas vi i Ardalaskolans matsal och berättar mera. Välkommen!

Informationsmaterial som visades under kvällen Pdf, 1.6 MB.


Hur kan Ardala utvecklas och stärkas?

Ardala och hela Skara kommun ska utvecklas på ett hållbart sätt. Under dialogkvällen den 1 februari 2024 deltog över hundra personer. Tillsammans identifierade vi styrkor, utmaningar och utvecklingsområden. Utifrån det kommer vi att ta fram fokusområden som vi gemensamt vill arbeta vidare med.

Här hittar du resultatet av kvällen!

Samlade anteckningar Nulägesdialogen Pdf, 534.5 kB.

Sammanfattning Nulägesdialogen Pdf, 460.2 kB.

Så här tänker Ardala med omnejd (Vinköl, Synnerby, Skallmeja) om sin bostadsort.

Inför nulägesdialogen i Ardala kunde invånarna besvara en enkät om hur de ser på deras bostadsort. Över hundra svar har bakats ihop till detta ordmoln där de största orden är de ord som har fått flest svar. Resultaten kommer att ingå i den nulägeanalys som nu är på gång att sammanställas.

Trygghet, skola, lugn är de mest frekventa orden i ordmolnet.

Klicka på ordmolnet för att se det i större skala.

Har du frågor du vill lyfta om Ardalas attraktivitet? Kontakta Medborgarrådet.

Kontaktperson: Jan Klasson

Denna sida uppdaterades