< >

Dialog i Eggby

Tillsammans skapar vi det goda livet för invånarna i Skara kommun

 

Skara kommun ska ge hela kommunen goda och likvärdiga förutsättningar att utvecklas. Tätorterna i Skara kommun är betydelsefulla och är en viktig del gällande kommunens attraktivitet. Hela kommunen ska skapa tillväxt både långsiktig och hållbar.

Tillsammans ska vi verka för en modern och hållbar utveckling, där hela kommunen ges förutsättningar för tillväxt. Bostäder, infrastruktur, näringslivsfrågor och modern teknik i framkant som ger potential att växa som ort ska prioriteras. Skara ska bättre utnyttja sitt centrala läge och vara hjärtat i Skaraborg.

Därför påbörjar vi nu tillsammans arbetet att med en nulägesdialog på orterna. En dialog där invånarna på orten tillsammans med Skara kommun genomför en workshop för att titta på styrkor, förbättringsområden och vart vi står i olika områden. Dessa områden är exempelvis hur det är att förflytta sig till och inom orten, mötesplatser, fritid och föreningsliv, boende, trygghet, service och gestaltning, näringsliv, turism och marknadsföring, hållbarhet och gestaltning.

Tillsammans skapar vi en grund och gemensamma områden som vi behöver utveckla eller förbättra. Därefter påbörjas en strukturerad dialog med orten och det ges rätt möjligheter till påverkan och samverkan.

På denna sida kommer du kunna följa resultatet och sammanfattningen av dialogkvällen.

Närtrafik är kollektivtrafik där det saknas busslinjer. Tjänsten är till för alla som vill åka från landsbygd till tätort eller tvärtom.
Den 11 april i Eggby 18.00 träffas vi i Vallegården och berättar mera. Välkommen!

Informationsmaterial som visades under kvällen Pdf, 1.7 MB.


Medborgarrådet i Eggby med omnejd och Skara kommun sitter nu och går igenom allt material som kom in under kvällen. Detta ska resultera i ett antal fokusområden som gäller för Eggby och vad vi ska börja med.

En hjärtstarater har köpts in och kommer installeras

Förbättrad parkering och toalett i Öglunda under våren


Tack alla ni som kom på nulägesdialogen i Eggby. Vi har sammanställt allt material och här hittar du dokumentet.

Sammanställning Pdf, 601.3 kB.

 

Så här tänker Eggbyborna med omnejd (Istrum, Skärv, Öglunda)  om sin plats på jorden

Inför nulägesdialogen i Eggby kunde invånarna besvara en enkät om hur de ser på deras bostadsort. Över hundra svar har bakats ihop till detta ordmoln där de största orden är de ord som har fått flest svar. Resultaten kommer att ingå i den nulägeanalys som nu är på gång att sammanställas.

Ordmoln.

Har du frågor du vill lyfta om Eggbys attraktivitet? Kontakta Medborgarrådet.

Kontaktperson: Kristina Tell

Telefon 070-692 77 24Denna sida uppdaterades