Bygg, trygg och snygg-bloggen


 • Tryggare och snyggare runt stationen
  Etapp två vid Björndammen går mot sitt slut och en öppnare yta kring östra sidan av stationshuset har skapats. Även plattsättningen vid Stationshuset har lagts om.Gestaltning är ett av de verktyg som ...

  Läs mer


 • Sju nyttor med våtmarken i Varnhem
  Den anlagda våtmarken/sjön i Varnhem kan vara en av de mest välplacerade vattenåtgärderna i hela landet. I projektgruppen för våtmarken är vi övertygade om att den kommer vara till både stor nytta och...

  Läs mer


 • Vad händer på väg 49 utmed Skara?
  Väg 49 är Skaraborgs viktigaste stråk för studie- och arbetspendling. Att skapa trafiksäkra lösningar och samtidigt behålla tillgängligheten och framkomligheten på stråket är viktigt för utvecklingen ...

  Läs mer

Denna sida uppdaterades