Fastighetsingenjör Simon Holmgren och miljöstrateg Abbe Sahli
Projektchef Mikael Leijon framför byggnationen av Teglagården
solpark på Viktoriaskolans tak med Teglagården i bakgrunden
solpark på Viktoriaskolans tak
Sediumtak på Viktoriaskolan
solpark på Viktoriaskolans tak
< >


Följ med på klimatresan - vi installerar solenergi på Skaras tak

Skara kommun har i år femton klimatlöften och vi betar av dem metodiskt ett efter ett. Här i bloggen kommer du att kunna följa hur det går. Först ut är löftet om solenergi. Löftet innebär att solceller prövas i alla nybyggnadsprojekt i kommunal regi och att minst en anläggning installeras i kommunen. Vid ett besök på Viktoriaskolan följde vi med upp på taket för att se tidigare, nuvarande och kommande solelinstallationer.

Utvecklingen på solenergisidan har gått med raketfart de senaste åren. Det som var dyrt och svårt för några år sedan är nu en självklarhet. Det har blivit ekonomiskt fördelaktigt att göra rätt. Kommunen har många platta tak och andra lämpliga tak med stora ytor. Att installera solpaneler på dem är alltså en bra idé både ur ekonomisk och klimatmässig synpunkt.

Den osynliga solparken

Ett av de största taken finns på Viktoriaskolan. Solparken där blev klar i december förra året och är nu i fullt bruk. Solenergi täcker skolans behov av el under stora delar av året och motsvarar förbrukningen hos 13 villor. I Viktoriaskolan går det alltså åt förhållandevis mycket energi, men det beror mer på att centralköket är beläget i byggnaden än huset i sig. Viktoriaskolan har en av de högsta miljöklassningarna, det vill säga "silver".

Viktoriaskolans tak har förvandlats till en osynlig solpark för stadens invånare. Ingen kan ana vad som finns där. Men solparken är desto mer påtaglig om man har turen att få följa med upp på taket och befinna sig mitt bland de över 300 panelerna. Solen gassar och värmen är bedövande denna en av årets varmaste dagar. Tvärt emot vad man kan tro är hög värme inte optimalt för att alstra solenergi. Precis som för oss människor är det lagom som är bäst. Men för att alstra energi är mycket sol självklart en bra sak. Fast även när det är mycket sol gäller det att tänka till lite.

Panelerna är placerade i tre väderlägen och vinklas på ett sådant sätt att de utnyttjas optimalt. Det innebär även att elen blir jämt fördelad på dygnet och inte ger upphov till överskott som behöver skickas ut på det allmänna elnätet, för det är inte kommunens uppgift eller uppdrag.

De delar av Viktoriaskolans tak som inte används för solpaneler utnyttjas förresten också klimatsmart - sedumtak. Sedum har många fördelar: De renar luften, sänker koldioxidhalten i luften och minskar mängden dagvatten. De är till nytta för fåglar och insekter och dessutom har de en isolerande effekt.

Vi tar med oss kunskapen framåt

Från Viktoriaskolans tak kan man också se tidigare och framtida projekt. Förvaltningen för Service och teknik har passat på att skaffa sig kunskap och optimera tekniken på sin egen förvaltningsbyggnad på Harven strax öster om Viktoriaskolan. Den satsningen gjordes redan 2019.

Klimatlöftet innebär inte bara att solceller ska tas i bruk där det är möjligt på kommunens befintliga fastigheter. För varje nytt byggprojekt ska också lämpligheten prövas att installera nya solpaneler. Investeringen på Viktoria skolan kommer betalar sig redan på 6 år, så solpaneler är ofta riktigt fördelaktigt när man vill göra rätt.

Teglagården

I norr ligger Teglagården där takstolarna just har rests. Där kommer det snart att monteras solpaneler innan huset tas i bruk nästa höst. Elen som produceras kommer att användas på flera sätt. Dels kommer den att kunna kyla huset vid behov, dels skickas elen direkt ner till laddstolparna och kan utnyttjas av Omsorgens bilpark.

Vilans fritidsområde

Ett framtida projekt kan mycket väl bli Vilans fritidsområde rakt österut från Viktoriaskolan sett. Badhuset och ishallen kan vara lämpliga för ändamålet och minska kostnaderna för uppvärmning och året-runt-is. Redan idag utnyttjas överskottsvärmen i ishallen på ett fiffigt sätt. Spillvärmen som alstras när ismaskineriet drar igång utnyttjas för att värma upp badets utebassäng. Det blir en win-win på många sätt, inte minst för att Skara på så vis också får många träningsläger från andra delar av Sverige och Norden som ger intäkter till kommunen och näringslivet.

Vill du investera i solel själv?

Skara kommun vill gärna hushålla med de ekonomiska resurserna och klimatet och samtidigt vill vi vara ett gott exempel för invånare, företag och organisationer. Dels innebär det alltså att vi satsar på klimatsmart teknik och lär oss hur vi bäst utnyttjar den i våra egna fastigheter. Men det innebär också att vi har energi- och klimatrådgivning som kostnadsfritt ger råd om du vill satsa på egen solel eller göra andra energieffektiviseringar. Läs mer om solel och kontakta oss!

Kommunernas klimatlöften - Skara kommuns startsida Länk till annan webbplats.

Solel - Skara kommuns startsida Länk till annan webbplats.

 

Kommentarer
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar
Denna sida uppdaterades