Bygg, trygg och snygg-bloggen


 • Det våras för byggprojekt
  - men undvik missuppfattningar

  Så här lagom till att vårens byggprojekt närmar sig förverkligande så uppmärksammar Boverket bygglovsbefriade åtgärder och en vanlig missuppfattning. Det är lätt att tro att om en åtgärd inte kräver b...

  Läs mer


 • Vem äger vägen?

  I bland kan man kanske få intrycket att det är kommunen som ska ansvara för alla vägar i området, men så är det inte. Vårt vägnät består av en väv av olika väghållare. Det kan vara statliga vägar, kom...

  Läs mer

Denna sida uppdaterades