< >


Drönarbaserad cykelbelysning på beställning i Skara

Forskningsprojektet Skara skyddsängel ska utveckla och testa drönarbaserade lösningar för cykelbelysning i Skara kommun. Genom projektet hoppas forskarna och kommunen få fler att välja cykeln även under vintern när det är som mörkast i Sverige. Högskolan i Skövde leder arbetet med användarstudier.

Under vintern är det mörkt i Sverige, väldigt mörkt. Trots att det finns många bra cykelvägar kan ljuset vara ett problem. Installation och underhåll av belysningssystem är dyrt och det är inte alltid möjligt att ha bra ljusförhållanden på alla cykelvägar, särskilt utanför tätorterna.

– Detta är såklart inte bara ett problem i Skara utan en vanlig utmaning i hela Norden. Vi behöver hitta mer kostnadseffektiva lösningar som kan ge liknande ljusupplevelser som i städerna. Vi är måna om att undersöka alternativa lösningar för att stödja ett aktivt resande även under den långa, mörka vintern, säger Maria Nordström, utvecklingsledare i Skara kommun.

Belysning on demand  med drönare 

Mörkret gör att många väljer att ställa bort cykeln under vinterhalvåret trots att de egentligen föredrar att cykla så mycket som möjligt. Det i sin tur gör att de positiva hälsoeffekterna och det klimatneutrala resandet uteblir . Det är vad projektet Skara skyddsängel ska råda bot på. I stället för att investera i fast belysning ska drönare stå för en flexibel lösning.

I projektet som koordineras av Sveriges forskningsinstitut RISE och genomförs i samarbete med Högskolan i Skövde, Jönköping University och Skara kommun tar forskarna sikte på utmaningarna som mörkret innebär. Med stöd av den ökade digitaliseringen och automatiseringen ska de utveckla drönarbaserade infrastrukturtjänster on-demand för att förbättra säkerhet, komfort och öka viljan till att ta cykeln även när det är mörkt på landsbygden. Projektet kommer att utföra studier och testa sina lösningar tillsammans med invånare i Skara och utgå från två cykelvägar i kommunen.

Medborgardialog och användarstudier i centrum

Genom att utgå från cyklisternas behov ska projektet arbeta för att utforma lösningar som är accepterade av de som ska använda tjänsten och är möjliga att genomföras praktiskt. Förutom belysning kan systemet även komma att inkludera tjänster som kollisionsvarningar och fjärrassistans. Experiment kommer att utformas ur perspektivet att alla ska kunna använda det för att skapa tillgänglig och inkluderande infrastruktur. Medborgardialog och användarstudier kommer därför vara en betydande del av projektet.

– Vi slår samman våra kompetenser från två lärosäten, Skara kommun och RISE för att studera hur cyklister färdas för att designa lösningar med människan i centrum, säger Henrik Svensson som är lektor i informationsteknologi vid Högskolan i Skövde och den som leder användarstudierna.

Pågår fram till hösten 2023

Projektet pågår fram till hösten 2023 och finansieras av Vinnova för att stödja beteendeförändringar mot aktiv, klimatneutral och hälsosam mobilitet.

Kontakt

Maria Nordström
utvecklingsledare i Skara kommun
Telefon 070-890 75 10

Henrik Svensson
lektor i informationsteknologi vid Högskolan i Skövde
Telefon 0500–44 83 39

Denna sida uppdaterades