Ponts Düring, förvaltningschef samhällsskydd mellersta Skaraborg och Magnus Thorsell, brandman samhällsskydd mellersta Skaraborg

< >


Säkerhetsservice för äldre kommer till Skara

Klättra på stegar, byta gardiner och montera brandvarnare. Nu kommer säkerhetsservice till Skara kommun för att hjälpa äldre, minska risker i hemmet och förebygga fallolyckor.

– Vi gör detta för att skapade en ökad trygghet hos våra äldre och minska antalet olyckor i hemmet. I Sverige skadas drygt 100 000 äldre personer varje år på grund av fallolyckor och detta är något som vi vill förebygga, säger Magnus Thorsell, brandman på Samhällsskydd Mellersta Skaraborg.

Hit kan man vända sig för en extra hand

Säkerhetsservice utförs av personal från Samhällsskydd Mellersta Skaraborg, och i synnerhet är det brandmannen Magnus Thorsell som rycker ut. Tjänsten är gratis och hit kan äldre vända sig för en extra hand.

– Vi kan hjälpa till med allt från att byta glödlampor, proppar och batteri till att sätta upp gardiner, tavlor och montera brandvarnare, förklarar Magnus.

Hit kan man även vända sig för att få hjälp med en säkerhetsrond i hemmet. Vid denna går man tillsammans igenom en checklista för att se vad som behöver åtgärdas i hemmet för att öka brandsäkerheten och minska risken för fall- och halkolyckor.

– Säkerhetsservicen är igång så har man behov av lite extra hjälp är det bara att höra av sig, avslutar Magnus.

Kontakt 

Magnus Thorsell
Telefon: 0515-88 58 04
E-post: magnus.thorsell@falkoping.se

Denna sida uppdaterades