< >


Sista etapperna på Björndammen drar igång i vår - men först byts vattenledningarna ut

Snart påbörjas de sista åtgärderna för att binda ihop platsen Björndammen till en helhet. Det innebär arbeten i korsningen norr om Björndammen. Först byts gamla vattenledningar i gatan ut och därefter görs en tillgänglighetsanpassning med bättre ledstråk för gående i korsningen.

Vattenledningar byts ut

Skara Energi har ambitionen att succesivt byta ut Skaras äldre nät av vattenledningar. Arbetena samordnas i möjligaste mån med andra arbeten för att minska påverkan och undvika dubbelarbete. Ledningen norr om Björndammen anlades i början av 1900-talet och byts nu ut innan gatan får ett nytt utseende då de sista etapperna i Björndammenprojektet drar igång i april.

Ledningsarbetet planeras starta 28 februari och kommer ta fyra veckor att genomföra. För att utföra arbetet måste vattnet stängas av tillfälligt vid ett par tillfällen i fastigheterna runt Björndammen. Uppdateringar om avstängningar kommer att finnas Skara Energis hemsida.

Skara Energi » Arbete kring Björndammen Länk till annan webbplats.

Även trafiken kommer att påverkas under arbetets gång. Framkomligheten på den södra körbanan närmast Björndammen kommer vara väsentligt påverkad. Genomfartstrafik ombeds välja Vallgatan under tiden.

I april startar sista etapperna kring Björndammen

Platsen Björndammen har under det senaste året genomgått en förvandling tillsammans med hela området runt stationshuset. Ny belysning, ny plattläggning och grön gestaltning samt nya parkeringsplatser har anlagts. En ny gång- och cykelbana har öppnat upp barriären mellan Skaraborgsgatan och Vallgatan. Även trafiksäkerhetsåtgärder har genomförts: Biltrafiken runt Björndammen har enkelriktats.

I april är det dags för den sista delen i arbetet och det är att genomföra arbeten i korsningen på Björndammens norra sida mot Järnvägsgatan. Där anläggs tillgänglighetsanpassade övergångsställen med bättre ledstråk för gående och det blir ny beläggning i hela korsningen. Gatuarbetena utförs av Snixåsen på uppdrag av Skara kommun.

Så här påverkas du

28 februari och 4 veckor framåt: Ledningsarbeten i gatan. Vattnet stängs av vid vissa tillfällen i angränsande fastigheter runt Björndammen. Framkomligheten på den södra körbanan i korsningen påverkas

1 april - fram till sommaren: Etapp 1 (södra körfältet). Trafiken är helt avstängd i södra körfältet i korsningen.

Efter semestern och 5-6 veckor framåt: Etapp 2 (norra körfältet). Etapp 2 (norra körfältet). Trafiken är helt avstängd i norra körfältet, vilket innebär att Järnvägsgatan kommer vara helt avstängd mot Skaraborgsgatan under denna period.

Denna sida uppdaterades