Amira Janine, utvecklingsledare Centrumbostäder och Karin Skagelin folkhälsostrateg i Skara kommun som ingår i arbetsgruppen för "Drogfria platser".

< >


Drogfria platser i Skara kommun: Kaplan är första steget

Skara kommun tar ett viktigt steg mot att bli en ännu tryggare och säkrare plats att bo, leva och verka i. I en satsning på ökad trygghet startas projektet ”Drogfria platser” upp, med ett första fokus på området Kaplan.

– Att skapa en tryggare kommun är en gemensam insats som kräver engagemang från alla delar av samhället. Med projektet ”drogfria platser” tar vi ett viktigt steg mot en säkrare och mer inkluderande miljö för alla våra invånare, säger Linda Esseholt Hermansson, kommundirektör i Skara kommun.

Ett led i arbetet mot en tryggare kommun

Syftet med projektet är att säkerställa drogfria platser och därigenom öka tryggheten för alla invånare. Vilka konkreta åtgärder som kan bli aktuella i det utvalda området presenteras först när arbetsgruppen kommit längre i processen.

– Trygghet är en prioriterad fråga för våra politiker, och vi har enats om att arbeta vidare med projektet i det Brottsförebyggande rådet. Initiativet är ett led i vår strävan att skapa en miljö där invånare, särskilt barn och ungdomar, kan känna sig trygga i sina bostadsområden och på offentliga platser, fortsätter Linda.

Alla behöver bidra till att öka tryggheten

Alla har ett ansvar och en roll i att bidra till tryggheten i vår kommun. Vi kan inte luta oss tillbaka och förflytta ansvaret till ”någon annan”. Vi behöver ta ett krafttag och agera tillsammans, det är förstå då vi kan göra skillnad.

– Detta initiativ visar på styrkan i samarbete mellan olika aktörer i kommunen. Genom att arbeta tillsammans kan vi åstadkomma verklig förändring och förbättra tryggheten och trivseln för alla som bor här, avslutar David Pettersson, VD på kommunala bostadsbolaget Centrumbostäder.

Projektet ”Drogfria platser” är ett metodstöd som beskriver hur man kan arbeta situationellt mot droghantering på offentliga platser. Det handlar om kartläggning, orsaksanalys, val av åtgärder, utvärdering, uppföljning och samverkansarbete. I det Brottsförebyggande rådet samverkar kommun, kommunala bostadsbolaget Centrumbostäder, Samhällsskydd mellersta Skaraborg och polis.

Denna sida uppdaterades