Ylva Petterson, Nadja Wahlborg och Jan-Olof Bohlin.

< >


Deklaration för stark demokrati i Skara kommun

Vid mötet den 9 december ställde kommunstyrelsen sig bakom en deklaration för en stark demokrati och kommunfullmäktiges presidium undertecknade densamma. I deklarationen finns flera punkter som kommunen ska genomföra under 2021 för att uppfylla åtagandena i deklarationen. Deklarationen är framtagen av kommittén Demokratin 100 år, som är utsedd av regeringen.

– Deklarationen ska bidra till att demokratin står sig stark även i framtiden, att fler får kunskap och blir medveten om det demokratiska systemet. Arbetet ska också bidra till att öka alla människors delaktighet, ett gott samtalsklimat och en god människosyn i samhället, säger kommunfullmäktiges ordförande Jan-Olof Bohlin (M).

De sju aktiviteterna som ska genomföras 2021 involverar både förtroendevalda och anställda i kommunen. Bland annat handlar det om utbildning i exempelvis barnkonventionen, den politiska organisationen och de demokratiska processerna.

– För invånarna handlar det om fortsatta medborgardialoger i samband med den nya översiktsplanen men också en demokrativecka i september för att uppmärksamma att Skara kommun firar 50 år i sin nuvarande geografiska form och att den allmänna rösträtten firar 100 år, säger kommunalråd Ylva Petterson (M).

Vid sidan av arbetet med aktiviteterna i deklarationen ska kommunen också utreda frågan om ett ungdomsråd.

– Det är riktigt roligt att få vara med och utveckla den lokala demokratin och möjligheterna för fler invånare att hitta sätt att engagera sig. Det känns fantastiskt bra att kommunen nu tillsammans kraftsamlar kring demokratiuppdraget, säger Nadja Wahlborg, utvecklingsledare med särskilt fokus på demokrati, mänskliga rättigheter och landsbygdsutveckling.

Denna sida uppdaterades