Stortorget är en av fem parkeringsytor i Skara som får nya tider. På bild från vänster: parkeringsvärd Christina Holm, marknadschef Annukka Niva Malmgård (Sparbanken Skaraborg), butiksinnehavare Camilla Nordström (Ingrids), näringspolitiksansvarig Alma Ohlin (Fastighetsägarna), projektledare Anna Engesvik (MEGA), trafikingenjör Fernando Cruz del Aguila och planarkitekt Anders Aubry

< >


Testperioden för enhetliga parkeringstider i Skara centrum förlängs

Det ska bli lättare för besökare att parkera i Skara centrum. Under en testperiod på sex månader införs tre timmars parkering på de större kommunala parkeringsplatserna i stadskärnan. Nu förlängs testperioden till sista augusti. Förlängningen av testperioden beror på att man vill ha ett bättre underlag för utvärdering.

En kartläggning som gjordes i samband med att Skaras parkeringsstrategi togs fram förra året visade att det finns gott om parkeringsplatser i Skara. Men dialog med invånare och näringsidkare visade samtidigt att platserna inte används optimalt.

Därför beslutades det i december 2019 också om en handlingsplan för att optimera användningen av parkeringsytor. En mobilitetsgrupp tillsattes för att överblicka och genomföra åtgärder.

Målet med parkeringsstrategin är en attraktivare stad både för handlare, arbetsplatser, boende och besökare. Dessa grupper kan ha mycket olika behov av parkeringstider och det var något som visade sig i den dialog med allmänhet och näringsidkare som föregick parkeringsstrategin. Ett förslag om tre timmars parkering kom från en workshop med näringsidkare.

- Vi har uppskattat att vara med i dialogen. Sparbanken Skaraborg har många medarbetare som pendlar in till vårt kontor och kunder som behöver parkering när de besöker oss. Vi hoppas den här lösningen kan gynna båda sidor. I Skara är det sällan långt att gå oavsett var man parkerar, säger marknadschef Annukka Niva Malmgård på Sparbanken Skaraborg.

Tre timmar i centrum

Nu genomförs på prov enhetligare parkeringstider på de större kommunala parkeringsytorna i stadskärnan. Sammanlagt är det drygt 170 platser som berörs. Där det har varit 1-timmars, 2-timmars eller 4-timmars parkering blir det i stället nu tre timmar. Detta ska skapa mer utrymme för att besöka verksamheterna i centrum utan att stressa besökarna och samtidigt få ett positivt flöde i staden. För de som har behov av att stå längre, till exempel arbetspendlare, finns det gott om platser några hundra meter från själva stadskärnan.

Tretimmarsparkering i stadskärnan

  • Marumstorget (tidigare 1 timme)
  • Stortorget (tidigare 2 timmar)
  • Södra Kyrkogatan (tidigare 2 timmar)
  • Skoltorget (tidigare 4 timmar)
  • Mors minne (tidigare 4 timmar)

För att parkeringsplatserna utanför den omedelbara stadskärnan ska vara attraktiva för dem som arbetar inne i centrum kan det krävas en översyn av den väg man rör sig från parkeringen. Därför kommer trygghetsvandringar genomföras för att lokalisera brister på anläggningar och stråk som leder från de parkeringsytor som idag är dåligt utnyttjade.

Ändringen av parkeringstider träder i kraft den 1 september och gäller fram till 31 augusti. Försöket kommer att utvärderas för att se om det har givit önskad effekt och därefter tas beslut om en eventuell förlängning.

- Det har varit uppskattat att med så många olika intressenter i dialogen runt parkeringarna i Skara. Det är många intressen som ska mötas och därför känns det positivt med en provperiod som sedan utvärderas, säger Alma Ohlin som är näringspolitiksansvarig på Fastighetsägarna.

Kontaktpersoner

Malin Tell Länk till annan webbplats.

Tf planchef Skara kommun

0511-32023 Länk till annan webbplats. 

Anders Dieter Aubry Länk till annan webbplats.

Planarkitekt, Skara Kommun

0511-32555 Länk till annan webbplats. 

Denna sida uppdaterades