Spruta och vaccinflaskor.
< >


Nu startar massvaccinationen på Vilans fritidsområde

Nu börjar vaccinationen mot covid-19 dra igång igen och denna gång sker massvaccinationen på Vilans fritidsområde i Skara. Enligt verksamhetschefen Ulrika Möller på vårdcentralen Vilan är en del invånare oroliga och frustrerade över att det tar tid att komma igång med vaccinationen.

Under våren har många varit skeptiska mot Astra Zenecas vaccin. Men Ulrika Möller berättar att det är få som tackar nej även om det fortfarande finns en oro kring vaccinet. För närvarande vaccinerar man i fas 2, och i den gruppen finns det omkring 3500 patienter i Skara.

Vaccinet som kommer att erbjudas utöver Astra Zenecas är Pfizers och Modernas vaccin, men verksamhetschefen Ulrika understryker att de fortfarande är i fas 2. Man får inte välja vilket vaccin man får.

- Om personer som är prioriterade inom fas 1-3 väljer att tacka nej till vaccination med erbjudet vaccin, kommer Västra Götalandsregionen (VGR) inte att ge möjligheten att välja var man vill vaccineras längre fram. Tackar du nej till vaccinet blir du inte garanterad vaccin i din fas, säger Ulrika Möller.

För att arbetet ska fortlöpa enligt tidsplanen behöver vaccinatörerna (oftast vårdcentralen) vaccinera vidare inom fas 2 eller 3. VGR kan inte välja vilket vaccin som regionen tilldelas för vaccinationer i Västra Götaland. Det finns inte heller någon garanti för att personer som tidigare avstått vaccin får möjligheten att välja vaccin i ett senare skede. Tackar du nej ansvarar du själv för att kontakta en vaccinatör när vaccinationerna av allmänheten startar i fas 4.

Om du får någon reaktion direkt när du vaccinerar dig finns både personal och medicin att tillgå. Läkare är på plats inom någon minut. Patienter som får en allvarlig allergisk reaktion av vaccinet bokas in direkt hos vårdcentralen där de sedan övervakas. Är du född 1946 eller tidigare blir du kontaktad via telefon, när det blir dags att vaccineras. Det kommer även att erbjudas bokning via telefon och webb, men vården återkommer med den informationen längre fram.

Ulrika menar att vaccinationen mot covid-19 skyddar individen från att bli allvarligt sjuk. I nuläget och med den nuvarande kunskapen är det viktigt att vården använder alla tillgängliga åtgärder för att bromsa smittan i samhället.

- För att bromsa smittspridningen behöver vi därför, under tiden som vaccinationerna pågår, fortsätta att följa de allmänna råden: stanna hemma vid symtom, håll avstånd till varandra och tvätta händerna ofta säger Ulrika Möller, verksamhetschef på vårdcentralen Vilan.

Denna sida uppdaterades