< >


Ny ingång till arbete inom plåtslageribranschen

I höst öppnar en yrkesintroduktion inom plåtslageri för de ungdomar som läser på Introduktionsprogrammet (IM) på Katedralskolan. Genom denna inriktning kommer ungdomar som inte har behörighet till nationella gymnasieprogram att kunna läsa praktiska kurser med målet att efter avslutade studier kunna arbeta som plåtslagare. En chans att komma ut i arbetslivet utan gymnasieexamen.

Tyvärr finns det elever som går ur högstadiet utan fullständiga betyg vilket gör att de inte har behörighet att läsa på de nationella gymnasieprogrammen. Dessa ungdomar skrivs in på Introduktionsprogrammet (IM) där Katedralskolan i nuläget kan erbjuda dem att utifrån en individuell studieplan läsa upp och till de betyg de behöver för att komma in på ett nationellt gymnasieprogram.

För de elever som inte har som mål att ta sig in på ett nationellt program och som hellre siktar på att ta sig ut på arbetsmarknaden breddar nu Katedralskolan Introduktionsprogrammet (IM) genom en satsning mot yrkesintroduktion plåtslageri.

Plåtslagare är mycket efterfrågade på arbetsmarknaden då tillgången är begränsad – något som Katedralskolan med sin satsning vill vara med och ändra på.

- Detta gynnar både en bransch som skriker efter duktiga plåtslagare och elever som kan få en väg in i arbetslivet säger samordningsrektor Petra Björk på Katedralskolan.

Redan i dagsläget finns inriktningen plåtslageri på Katedralskolan som valbar för gymnasieelever som läser på det nationella Bygg- och anläggningsprogrammet samt inom vuxenutbildningen. Nu blir den alltså också sökbar för alla ungdomar i Skaraborg som saknar behörighet till nationella program.

- Det är ofta teoretiska ämnen som sätter käppar i hjulen för elever som hamnar på IM. Men de som inte är teoretiskt lagda kan många gånger vara duktiga på praktiska ämnen. Vi vill skapa ytterligare en chans för dessa ungdomar att komma ut i arbetslivet där det finns ett stort behov av yrkeskunniga säger Jörgen Gustavsson verksamhetsledare på Katedralskolan.

Är man intresserad av att få reda på mer om den nya yrkesinriktningen inom plåt kan man kontakta studievägledare på skolan eller få reda på mer under nästa veckas infovecka på Katedralskolan.

Kontakt:

Jörgen Gustavsson
Verksamhetsledare Katedralskolan
Telefon: 0511-32177

Denna sida uppdaterades