< >


Högskoleförberedande program lockar flest ungdomar till Katedralskolan

I lördagsnatt stängde omvalsperioden för niondeklassare och möjligheten att ändra sitt gymnasieval inför hösten. När valet stängde visar sifforna att fler ungdomar har valt Katedralskolan i första hand och att det är högskoleförberedande program som lockar flest elever till skolan.

Statistiken efter omvalet visar att nästan alla Katedralskolans program har fått in fler förstahands sökande än i januari. Redan i januari visade det sig att intresset för Samhällsprogrammet och Estetiska programmet-teater ökat mot förra året. Nu ökar även Ekonomiprogrammet och International Baccalaureate (IB) samt yrkesprogram som El- och energiprogrammet och Handels- och administrationsprogrammet.

Sammanlagt har nu 173 ungdomar sökt Katedralskolan som sitt första handsval till hösten. Av dessa har 160 stycken sökt någon av skolans 12 olika nationella program. De återstående 13 ungdomarna står idag utan fullständigt betyg i något eller något ämnen och kan endast söka till IM - Introduktionsprogrammet. Söktrycket liknar förra årets siffror om än något färre.

- Söktrycket är i stort sett oförändrat och att vi naturligtvis hade önskat att fler hade valt oss. Vi har sett en nedgående trend som vi nu hoppas planat ut och vi ser positivt på kommande år, säger Petra Björk samordningsrektor på Katedralskolan.

Omvalsperioden är till för att blivande gymnasieelever ska få möjligheten att ändra det gymnasieval som de gjorde i januari. Först i slutet av juli skickas det definitiva antagningsbeskedet ut och det är då som eleverna får då reda på vilket program och skola som de kommit in på.

- Vi är glada för alla dom elever som söker till oss men vi har goda möjligheter att ta emot ännu fler, avslutar Petra Björk.

Denna sida uppdaterades