< >


Namngivning av Klostersjön

PRESSINBJUDAN: På sitt senaste sammanträde beslutade kommunstyrelsen om namnet på den nyanlagda våtmarken/sjön i Varnhem. Namnet blir Klostersjön. En namngivningsceremoni kommer att hållas den 4 juni.

Namnfrågan har beretts av en namngivningsgrupp i kommunen och har stämts av med Västergötlands museum och Skarke Varnhem Hembygdsförening. Namnet Klostersjön harmonierar väl med andra namn på besöksmålet, såsom klosterkyrka, klosterruin, klostermuseum, klosterkvarn m m.

Ceremonin avslutar första etappen i utvecklingen av våtmarksområdet. I nästa etapp kommer en promenadslinga att anläggas runt sjön.

- Det är inte ofta vi får ge namn åt en ny sjö, det visar på det unika i utvecklingen i Varnhem. Det är många års drömmar och arbete som ligger bakom att vi får namnge sjön vid klostret, och förhoppningsvis kommer namnet och sjön att bli en given del av områdets mångtusenåriga historia. Jag vill tacka alla som bidragit till detta fantastiska projekt och ser fram emot att Klostersjön ska bli till långvarig glädje för alla som bor i eller besöker Varnhem, säger kommunfullmäktiges ordförande Jan-Olof Bohlin.

Namngivningsceremoni

Fredag 4 juni kl 11.00

Plats: Vid inloppet, den nya bron över bäcken.

Följ rekommendationerna från svenska myndigheter, se krisinformation.se

Medverkande

Jan-Olof Bohlin, kommunfullmäktiges ordförande

På plats finns även Abbe Sahli, projektledare och miljöstrateg, Marie Wennerholm, turiststrateg och Maria Vretemark, 1:e antikvarie, Västergötlands museum, som ingår i projektgruppen för våtmarken.

Bakgrund

Efter medeltiden, när klostret försvunnit, fanns inte längre behov av en vattensamling och då revs munkarnas dammvall. På äldre kartor från 1700- och 1800-talen finns ingen sjö inritad, men man kan se att det fortfarande fanns tre tillflöden av vatten som rann in i området. I början av 1900-talet grävdes diken genom mossmarken så att den kunde odlas upp. Dessa diken ersattes av täckta cementrör på 1970-talet. Nu har sjön återställts och precis som munkarna en gång gjorde, kan också dagens besökare blicka ut över en vattenspegel.

Vattnet släpptes på den 19 mars 2021 och två veckor senare hade vattenytan kommit upp i slutgiltig nivå. Vattenspegeln har både ett biologiskt och ett kulturhistoriskt värde och tillför såväl besöksmålet som samhället ett mervärde.

Att anlägga en våtmark är en av de allra bästa naturvårdsåtgärderna man kan göra. Våtmarken gör nytta på så många olika sätt. En våtmark minskar övergödningen och ökar den biologiska mångfalden i landskapet. En väl fungerande våtmark bidrar med flera viktiga ekosystemtjänster som vattenrening, lagring av kol, utjämnade vattenflöden och en rik mångfald av djur och växter.

Denna sida uppdaterades