Ylva Pettersson (M) vid stationshuset. Kameraövervakningen ska, om den blir godkänd av Integritetskyddsmyndigheten, bevaka stationsområdet sena kvällar och nätter.

< >


Ansökan om kameraövervakning vid stationen

Idag skickades ansökan in till Integritetsskyddsmyndigheten om att få tillstånd att sätta upp kameraövervakning vid stationsområdet i Skara. Stationsområdet är sedan tidigare, i bland annat Medborgardialogen, ett utpekat område där man upplever sig mindre trygg. Kameraövervakningen är tänkt att förebygga och förhindra störande av ordning och stärka den upplevda tryggheten.

– Den främsta anledningen till att vi känner oss trygga i Skara är att vi bryr oss om varandra, och tar hand om våra gemensamma miljöer så att de känns levande, snygga och trygga. Men där man ibland kan känna sig lite orolig jobbar kommunen tillsammans med polis, föreningar och näringsliv för att skapa ännu säkrare miljöer och den här ansökan är en del i det arbetet, som ju har efterfrågats av många. Det viktiga nu är att alla vi som bor och verkar i Skara fortsätter samarbeta kring vårt gemensamma ansvar för att alla ska kunna känna sig trygga i Skara, säger Ylva Pettersson, kommunalråd (M).

Kommunen arbetar sedan flera år tillbaka brottsförebyggande tillsammans med polis, räddningstjänst och föreningar för att öka tryggheten i området. Den tänkta kameraövervakningen under sena kvällar och nätter ska ytterligare bidra till att fler känner sig trygga i området.

– Det här är ett komplement i allt annat vi gör för att stärka den upplevda tryggheten men också för att underlätta för polisen vid utredningar. Vi fortsätter att jobba med andra åtgärder medan vi väntar på svar från Integritetsmyndigheten, säger säkerhetssamordnare Rebecca Bergelin vid Samhällsskydd mellersta Skaraborg.

Skara är en relativt lugn och trygg kommun där få brott begås i jämförelse med andra kommuner. Arbetet med Effektiv samordning för trygghet (EST), som är ett nätverk över kommunen, visar inte heller på någon hög brottslighet. Hittills har kommunen genomfört ett antal åtgärder på stationsområdet där man bland annat sett över belysning, tagit bort buskar som skymt sikten och området i stort har rustats upp. Just nu pågår också en omgestaltning av Björndammen.

Andra trygghetsåtgärder är det nystartade projektet Purple Flag som ska arbeta för en trygg och säker stadskärna. Föreningslivet i kommunen har också engagerat sig i exempelvis nattvandringar, nu senast under skolavslutningsdagarna.

Denna sida uppdaterades