< >


Miljonsatsning på Vilans fritidsområde

Nu satsar kommunen på att ytterligare utveckla Vilans fritidsområde för framtidens behov och tack vare extern finansiering genom Sparbanken Skaraborg blir det verklighet. I utvecklingsplanen för Vilans fritidsområde finns bland annat att en ny rackethall, tydligare entréer för besökare och ett multifunktionshus för mässor, föreningar och möten samt ett fristående föreningshus.

Sedan 2014 har Vilans fritidsområde utvecklats i olika etapper och genom åren har kommunen bland annat byggt Vilanhallen, förbättrat belysningen för ökad trygghet och anlagt ett torg som mötesplats på området. Nästa steg har nu blivit möjlig eftersom Sparbanken Skaraborg går in och stöttar kommunen i finansieringen. Utvecklingen i det här steget kommer att stärka hela kommunens attraktionskraft genom att kunna dra till sig flera större konserter, events, mässor och idrottstävlingar. I fokus för satsningen är barn och unga, familjer och äldre.

– Det här är verkligen jätteroligt för hela kommunen! Satsningen kommer sin tur att skapa synergieffekter för näringslivet med fler som besöker Skara och det kommer även skapa stolthet hos oss som bor och lever här. På Vilans fritidsområde ska man kunna vara oavsett vem man är, var man kommer ifrån eller vilka ekonomiska ramar man har. Framför allt är det en satsning på våra barn och unga i kommunen – vår framtid, säger kommundirektör Linda Esseholt Hermansson stolt.

Beslut och finansiering

Kommunstyrelsen beslutade på sitt senaste möte att fortsätta utvecklingen av Vilans fritidsområde enligt det genomarbetade förslaget. Förslaget bygger på dialoger med föreningar inom både idrott och kultur, företagare, organisationer och kommunens förvaltningar. Vid mötet fick kommundirektören i uppdrag att hitta en medfinansiär för satsningen och igår blev det helt klart att Sparbanken Skaraborg går in. Totalt landar investeringen på 24,4 miljoner från Sparbanken Skaraborg plus kommunens investeringar på 13,7 miljoner kronor det kommande året. Sedan 2014 har ca 100 miljoner kronor investerats i området och nu tillkommer alltså ytterligare satsningar.

– Med de här satsningarna blir Vilan fullständigt unikt som centrum för fritids- och föreningsliv vilket kommer att stärka idrotten och idrottsturismen i hela vår växande arbetsmarknadsregion. I politisk enighet har vi fattat alla nödvändiga beslut, och i fullständig enighet vill vi framföra vårt innerliga tack till Sparbanken Skaraborg och till alla föreningar som med sina fantastiska visioner och sin generösa kärlek till Skara gjort detta möjligt, säger kommunalråd Ylva Pettersson (M).

Utdrag ur utvecklingen som sker i nästa steg

Klicka på bilderna för att se dem större.

Borgen

Borgen - med torget på plats med den nya multifunktionsbyggnaden Borgen blir detta den sista stenen i att ge Vilans fritidsområde en mitt. Borgen ska docka an till idrottshallen och är en klubblokal för föreningarna. Lokalerna ska också kunna användas till events och kulturevenemang.

Digital skulptur

Portalen in till Vilans fritidsområde ska signalera den anda av dynamik som råder, men även det anspråk av att utvecklas till ett nav för kultur. Portalen blir också en skylt ut mot E20 och ytterligare ett sätt att visa att vi är ett idrottsområde.

Sparbanken Arena

De planerade åtgärderna vid Sparbanken Arena är ett steg i att utveckla Vilans fritidsområde. Här kan kommunen stärka samarbetet med privata aktörer. Arenan ska inte bara kunna hålla idrottsevenemang utan också konserter så som Diggiloo som tidigare visat intresse för Skara.

E-sport

Vilans fritidsområde ska fortsatt fungera för klassisk idrottsverksamhet, men i hallen ska man kunna ha tävlingar som bygger på virtuell teknik och realitet. Hallen vänder sig mot föreningsliv, invånare och besökare. I Skara finns en ambitiös e-sportsförening, bland annat.

Denna sida uppdaterades