< >


Tryggheten i fokus i stadskärnan

Trygghet är en högt prioriterad fråga i kommunen och berör på olika sätt verksamheter inom alla förvaltningar. Trygghet är också en avgörande faktor för stadens attraktionskraft och för att invånarna ska vilja röra sig i staden under dygnets alla timmar. Under temaveckan Purple Week den 23-29 oktober sätts ljuset på trygghet och alla inbjuds att vara med.

Undersökningar visar att invånare och näringsidkare i Skara önskar att tryggheten i samhället ska öka. Det är därför en högt prioriterad fråga och något som kommunen har valt att ta itu med på många olika sätt. Genom

belysnings- och gestaltningsprojekt i centrum skapas ljusare och öppnare platser och stråk där fler passerar. Övervakningskameror kommer att sättas upp på prioriterade platser. I den pågående medborgardialogen inbjuds alla att lämna synpunkter om trygghet. Dialogen ligger till grund för de medborgarlöften som Polisen och kommunen tar fram tillsammans. För näringsidkare finns också en app för att rapportera in trygghetsaspekter. Till detta kommer det arbete som görs genom brottsförebyggande rådet, BRÅ och Effektiv Samverkan Trygghet, EST, som är ett samarbete mellan kommunen, näringslivet, polis och räddningstjänst.

- Tryggheten är en så viktig fråga för alla i Skara att den finns med i allt kommunen gör, varje dag. I alla beslut, i varje möte ska frågan finnas med: hur kan vi få det vi gör idag att göra så att du och jag känner oss ännu tryggare i Skara. Det finns så många krafter i Skara som bidrar till vår härliga känsla av gemenskap, inte minst föreningarna. Att näringslivet genom MEGA+ sa ja till att medverka som drivande kraft i Purple flag är jätteroligt, eftersom det är en hjärtefråga för oss och ett stärkt samarbete med näringslivet i trygghetsfrågorna är en given win-win, säger kommunstyrelsens ordförande Ylva Pettersson.

Först i Skaraborg

Skara kommun var först i Skaraborg med att ansluta sig till Svenska Stadskärnors arbetsmodell för ökad trygghet och attraktivitet. Modellen kallas Purple Flag och bygger på att man prioriterar ett avgränsat område som man gör en nulägesanalys och sedan handlingsplan runt. I Skara har man valt att fokusera på stadskärnan, baserat på de synpunkter som kommit in från invånarna via bland annat medborgardialogen och kommunens medborgarundersökning. En förhoppning är att sättet att arbeta med trygghet i Purple Flag ger ringar på vattnet i hela kommunen.

Purple Week är en temavecka för alla

Under hösten går projektet Purple Flag in i en mer utåtriktad fas. I slutet av oktober anordnas en temavecka som genom flera aktiviteter sätter ljus på trygghetsfrågan. Startskottet går vid ett riktigt lila tillfälle, Skara HF:s hemmamatch den 23 oktober. Därefter anordnas en näringslivsfrukost där företagare har möjlighet att dela med sig av sina erfarenheter.

- Vi vill alla se ett bättre, tryggare och mer levande Skara. Därför känns det bra med ett gemensamt krafttag tillsammans med det lokala näringslivet som kommer gynna oss alla, säger oppositionsrådet Fredrik Nordström.

Veckans huvudaktivitet består av en serie trygghetsvandringar och här inbjuds alla invånare att delta aktivt och komma med synpunkter på stadskärnan, både ur trygghets- och attraktivitetsperspektiv. En trygg och attraktiv stad har en välkomnande, tillgänglig och trivsam miljö där människor vill vistas även kvällstid.

- För fastighetsägarna är det otroligt positivt att vi gemensamt arbetar med tryggheten. Vi uppmanar alla våra medlemmar men även hyresgäster att engagera sig i Purple flag och särskilt vandringarna, säger Alma Ohlin, näringspolitisk ansvarig fastighetsägarna.

Vandringarna anordnas under tre kvällar och blir det fullbokat kommer det fyllas på med fler tillfällen. De delas upp på tre tidsperioder under kvällen: kl 17-20, kl 20-23 och kl 23-02. För att delta behöver man föranmäla sig till MEGA+.

Temaveckan bygger på samverkan mellan flera olika aktörer, främst Skara kommun och näringslivet genom MEGA+. Samverkan och samarbete mellan alla parter i staden är en framgångsfaktor för hela projektet.

- För näringslivet är det jättepositivt att näringsidkare och kommunen kan samverka om en så viktig fråga, säger Jonas Ahlén Persson, Ica Munken och ordförande i Skara Handel.

- Jag ser fram emot ett fyrverkeri av positiva trygghetslyft och vill tacka alla som på olika sätt är med och bidrar. Den främsta trygghetsfaktorn i Skara är att vi bryr oss om varandra och tar ansvar tillsammans, avslutar kommunstyrelsens ordförande Ylva Pettersson.

Hela programmet ligger uppe på skara.se och megaplus.se

Kontaktperson

Malin Tell, projektledare
Telefon 0511-320 23


Denna sida uppdaterades