Riekke Diekhoff är en av lärarstudenterna på Katedralskolan

Riekke Diekhoff är en av lärarstudenterna på Katedralskolan

Caroline Herrmann gör också praktik i Skara

Caroline Herrmann gör också praktik i Skara

< >


Lärarstudenter från Tyskland söker sig till Katedralskolan

I höst gör två tyska lärarstuderande utlandspraktik i Skara. Sedan ett antal år tillbaka har Katedralskolan i Skara ett samarbete med Göttingens universitet från delstaten Niedersachsen i Tyskland.

Under vårterminen 2021 genomfördes praktiken helt digitalt - de lärarstuderande var då med via dator, precis som eleverna. Under höstterminen 2021 har skolorna återgått till undervisning på plats.

- Det har varit populärt, inför höstterminen har vi haft ett tiotal ansökningar till två praktikplatser. Det är uppenbart Sverige är intressant för många i Tyskland. Vi ses som ett föredöme på många områden, och de är nyfikna på den svenska skolan som skiljer sig mycket från den tyska, säger Johan Hjertén, ansvarig för de internationella lärarkandidaterna.

En av de båda lärarstuderande är Caroline Herrmann, hon läser till lärare i kemi och matematik i Göttingen och har praktiserat i Skara sedan höstterminens början. Caroline har tidigare varit flera gånger i Sverige, bland annat som utbyteselev i Mora och hon har studerat svenska i Tyskland. Hon tycker att det har varit intressant och lärorikt med månaderna i Skara och kommer att ta med sig mycket från svensk skola.

- Det är t ex intressant hur man konstruerar uppgifter i matematik här i Sverige, det är mycket mer fokus på kreativitet och problemlösning här. I Tyskland är det mer upprepning och kanske lite mer mekaniskt. Det har värdefullt för mig med erfarenheten från Sverige, berättar Caroline. 

På Katedralskolan finns även lärarkandidaten Rieke Diekhoff. Hon har varit på skolan i fyra veckor och kommer att stanna fram till jullovet. Hennes ämnen är franska och engelska, och hon deltar även i tyska. Hon berättar att det skiljer mycket i bemötandet mellan lärare och elev jämfört med hennes hemland Tyskland.

- I Sverige är det ett mer avslappnat förhållande, man kallar varandra vid förnamn och stämningen är lite mer avspänd, säger Rieke.

Johan Hjertén ser fördelar med de internationella kontakterna:

- Det är en fantastisk möjlighet för oss att ha detta samarbete. Vi har kontakter med ett internationellt inriktat universitet i mitt i Europa, det är spännande för oss på skolan och vi får dessutom tillgång till en extra resurs i klassrummet. Och för lärarstudenterna blir det en lärorik erfarenhet - det är vinna-vinna, säger Johan.

Just nu pågår ansökningsperioden inför vårens praktikperiod. Johan är full av tillförsikt

- Vi har en lång tradition av internationella projekt och samarbeten på Katedralskolan, faktiskt ända sedan medeltiden. Det är spännande både för oss lärare och för våra elever, avslutar han.

Denna sida uppdaterades