Miljöstrateg Abbe Sahli och energi- och klimatrådgivare Raéd Alwan studerar Skaras koldioxidbudget. I verktyget Climate Visualizer kan man se hur Skaras lokala utsläppsbudget förändras beroende på hur utsläppen ökar eller minskar inom en sektor. Verktyget finns tillgängligt på skara.se/klimat.

< >


Skaras koldioxidbudget är en effektiv väckarklocka

Att ta fram en koldioxidbudget för Skara var en av de klimatlöften som kommunen infriade för 2021. Under 2022 ligger fokus på att ta fram arbetssätt för att hålla budgeten så effektivt som möjligt och minska de lokala fossila koldioxidutsläppen. 83 procent av budgeten är redan förbrukad och vi behöver alla finna sätt att arbeta tillsammans för att ställa om till 2030.

Klimatproblemen är globala men åtgärderna behöver sättas in lokalt, och det berör oss alla. Ett av Skaras klimatlöften är att ta fram och arbeta med en koldioxidbudget. En koldioxidbudget har ett tydligt fokus på ackumulerade utsläpp. Den är ett visuellt hjälpmedel för att se var insatser behöver göras. Skaras koldioxidbudget är nu klar att användas och den visar att det är bråttom. Att ställa om snabbt är nödvändigt och det gäller att tänka smart så att hållbarheten blir så bra som möjligt både klimatmässigt, ekonomiskt och socialt.

- För att klimatsatsningar ska bli hållbara för kommunerna måste man hitta sätt att ställa om som också är ekonomiskt effektiva och gynnar kommunen på bred front. En koldioxidbudget leder bland annat till att närproducerade varor prioriteras vilket är bra för företag och jobb i Skara. Satsningar på fossilfri infrastruktur ger bättre förutsättningar för besöksnäring och kultur i våra fantastiska natur- och kulturmiljöer. Att komma igång tidigt med detta arbete ger oss ett försprång och ökat utrymme för smart omställning, säger kommunstyrelsens ordförande Ylva Pettersson (M).

Årlig minskning på 17 procent

Skaras återstående territoriella koldioxidbudget för fossila utsläpp är på 402 168 ton. Sedan 2000 har vi alla som bor och verkar i kommunen gemensamt gjort av med 83 procent av budgeten. För att hålla vår del av Parisavtalet måste vi tillsammans minska våra lokala utsläpp med 17 procent per år fram till 2030. Det låter kanske som ett omöjligt mål, men det finns anledning att känna tillförsikt. Inom vissa sektorer har utsläppen gått stadigt nedåt. Sedan år 2000 har utsläppen för uppvärmning minskat från 17 procent till 4 procent.

Genom det geografiskt och logistiskt fördelaktiga läget mitt i Skaraborg, är Skaras största post inte helt oväntat transporter, som står för 57 procent av de territoriella utsläppen. Flera klimatsmarta och hållbara lösningar har redan skett inom området, och hur vi lyckas inom denna sektor är avgörande för hur vi i Skara lyckas hålla budgeten och vår del av Parisavtalet.

Omställningen är igång

Fyra av kommunens klimatlöften för 2022 har direkt anknytning till transporter i någon form. Det handlar om laddplan, klimatbonusbilar, upphandlingskrav och klimatstyrande parkering. Som kommun kan vi göra en del men inte allt. Därför har det kommit statliga initiativ som ska underlätta för alla att ställa om. Idag finns skatteavdrag och bidrag för privatpersoner, företag och organisationer som köper fordon med låg klimatpåverkan eller vill installera laddstationer.

- Det krävs modiga beslut av alla. Vi måste bli bättre på att använda de lösningar som redan finns men även tänka nytt. Vi gör just nu för lite och för långsamt för minska den negativa utvecklingen. Det finns generösa stöd för omställning på 30 till 70 procent av investeringskostnaderna för företag, kommuner och organisationer, och det går att söka från februari 2022. Det är till för att underlätta omställning och beslutsfattande med hopp om att bromsa klimatförändringarna, säger energi- och klimatrådgivare Raéd Alwan.

Miljöstrateg Abbe Sahli ser Skaras koldioxidbudget som ett effektivt redskap för omställningen till ett fossilfritt samhälle som ska vara genomförd till 2030.

- Det är bråttom med omställningen men det är inte omöjligt. Vi har kommit så långt på flera områden men vi har en sektor som vi behöver fokusera på för att klara Parisavtalet och vår koldioxidbudget. Det är en gemensam fråga för oss som bor och verkar här i Skara. Skara ska vara en del av lösningen, säger miljöstrateg Abbe Sahli.

Under 2022 inleder Skara kommun arbetet med att forma arbetssätt tillsammans med olika aktörer i kommunen.

Kontaktperson

Abbe Sahli, miljöstrateg
Telefon 0511 – 321 67

Diagrammet visar förändringen i olika sektioner under åren 2000, 2010 och 2020

Denna sida uppdaterades