Kommunstyrelsens ordförande Ylva Pettersson och oppositionsråd Fredrik Nordström. I bakgrunden kommundirektör Linda Esseholt Hermansson och utvecklingschef Carolina Esping.

< >


Utvecklingsdagarna en energiboost för hela 2022

 Kommunens utvecklingsdagar är till för att skapa en övergripande lägesbild av omvärlden och kommunens verksamheter. En del av innehållet under konferensen i slutet av januari kom också att handla om tillit, som allt mer ses som en framgångsfaktor, både som kittet i samhället och för att ta tillvara kraften hos medarbetarna.

Carolina Esping är utvecklingschef i kommunen och har hållit ihop programmet under utvecklingskonferensen. Syftet med dagarna beskriver hon som ett sätt att ge alla en gemensam bild.

- Utvecklingskonferensen är en del av Skara kommuns styrprocess och är startpunkten för arbetet med plan och budget för 2023. Vi vill ge våra förtroendevalda en övergripande och gemensam bild över Skara kommuns nuläge, styrkor och utvecklingsområden som ett underlag för målsättningar framåt, säger Carolina.

Snabbkurs i kommunens verksamhet

De två dagarna kunde följas av både politiker och medarbetare och var mycket informationsrika. För andra året i rad genomfördes konferensen helt digitalt. Dagarna innehöll såväl omvärldsanalyser som komprimerad information om verksamheterna. Till omvärldsanalyserna hörde höstens medborgarundersökning och Skaraborgs kommunalförbunds statistik om Skara och Skaraborg. Deltagarna fick också ta del av Skaras nuläge i arbetet i riktning mot Agenda 2030 och hur Skaraborg ska arbeta med Västra Götalandsregionens utvecklingsstrategi. Förvaltningar och kommunala bolag presenterade sitt nuläge och gav en framåtblick utifrån sina verksamheter.

- Skara kommun är en skattkista fylld med utvecklingsmöjligheter och det tycker jag blev tydligt under utvecklingsdagarna 2022. Det geografiska läget, historiska rötterna, näringslivet, de gröna näringarna, alla satsningar som görs, alla goda möten som redan sker i vår organisation varje dag. Listan kan göras lång, säger kommundirektör Linda Esseholt Hermansson.

Tillit i tanken

Tillit har gått som en röd tråd genom konferensen och är något som många har lyft betydelsen av. Det är också ett område som kommunen vid sidan av tillväxt och trygghet särskilt pekar ut som viktigt att lägga fokus på i år.

- Vad som behöver utvecklas och det som vi behöver ta en kraftansträngning kring är tilliten till varandra. Utan tillit och en riktigt god organisationskultur så blir det ungefär som att lägga i neutralen på en automat och gasa. Motorn morrar men vi tar oss ingenstans. Jag är övertygad om att vi behöver ge oss ut på en resa där alla är med och häller tillit i tanken, då har Skara kommun förutsättningar att bli en kommun i framkant inom alla områden. Med tillit får vi dragläget som tar oss framåt, fortsätter Linda.

Viktigt för alla i Skara

Utvecklingskonferensen kan ses som en inspiration för 2022 och inte minst då till arbetet med plan och budget för 2023. Politikerna kan nu ta med sig inspel och ny kunskap tillbaka till sina nämnder för en fortsatt dialog om mål och medel.

- Utvecklingskonferensen har varit viktig för att förstå var vi befinner oss. Det är först då vi kan peka ut en riktning framåt, säger oppositionsråd Fredrik Nordström (S).

Även kommunstyrelsens ordförande pekar på nyttan med en nulägesanalys.

- För att kunna ta ut rätt kompassriktning måste man veta var man är. De här dagarna analyserar vi vårt nu för att kunna ta sikte på framtiden. Det är också viktigt att vi ser varandra, förstår varandras uppgifter, för att kunna bygga på våra gemensamma styrkor. Vi står inför stora utmaningar med en åldrande befolkning och ett ökat behov av välfärd. Att rätt förvalta Skaras resurser med ordning och reda, respekt och framtidstro kräver dialog och lyhördhet. Därför är budgetprocessen så viktig för alla i Skara, säger kommunstyrelsens ordförande Ylva Pettersson (M).

Denna sida uppdaterades