< >


Konståkning på schemat på Katedral

I höst kan elever kombinera konståkning med sina studier på Katedralskolan. Skolan går in i ett samarbete med Skara konståkningsklubb och idrotten blir en valbar gren inom skolans ”LIU” – lokal idrottsutbildning. En möjlighet för unga att utvecklas i sin specifika idrott även på skoltid.

LIU är en valbar kurs inom ramen av individuellt val. Under några timmar i veckan får elever djupare kunskap i idrott och hälsa på lektionstid. Det blandas teoretiska pass och träningar tillsammans med alla skolans LIU:are. Men också idrottsspecifika pass i grupp, enskilt eller med sin idrottsförening.

Intresset för LIU ökar bland eleverna och idag går över 35 stycken kursen. Det ökade intresset gör också att fler idrottsklubbar uppmärksammar möjligheten att till samarbete. När LIU startade på Katedral hösten 2020 erbjuds grenspecifik träning med egna tränare inom fotboll, innebandy och handboll. Mycket tack vare att skolan har lärare som är tränare i sporterna på fritiden. Därefter har andra lokala föreningar hakat på, förra året tillkom ishockey och nu i höst blir som sagt konståkning också en valbar idrottsinriktning. Elever som utövar andra idrotter kan också välja LIU, då startar skolan upp ett samarbete med den förening som eleven tillhör och man tränar de idrottsspecifika passen med sin klubb.

LIU-kursen väljs i samband med sin gymnasieansökan. Om man redan är elev på Katedralskolan väljs kursen vid ansökan till individuellt val.

Denna sida uppdaterades