Längst bak till vänster: Bengt Hasselöf, Mikael Leijon. Mittenraden: Staffan Lundstedt, Martin Johansson, Sofie Morin, Ingrid Kvarnlöf, Lars Berg, Jörgen Lundh, Camilla Helander. Längst fram: Ove Berlin, Fredrik Nordström, Liselotte Sterneborn, Patrik Meijer, Ylva Pettersson.

< >


Startskottet går på Vilans fritidsområde

I höstas tog kommunfullmäktige beslutet att godkänna planerna på utveckling av Vilans fritidsområde efter att Sparbanken Skaraborg gått in med 24,5 miljoner kronor i projektet. Totalt avsätts 40 350 000,- till projektet som nu har fått klartecken av kommunstyrelsen att starta uppdraget.

Utvecklingen av Vilans fritidsområden har många syften. Det breddar föreningarnas verksamhet med möjlighet till större arrangemang och ökar möjligheterna till nationella läger. Samtidigt öppnar projektet för en viss förändring i Vilans inriktning eftersom kultur och fritid kan kombineras på området. Det ger också en ökad livskvalitet och attraktivitet för Skaras invånare och beräknas även ge positiva effekter för näringslivet.

Tillsammans

Projektet genomförs med gemensamma mål och i dialog med föreningslivet i Skara. Berörda föreningar har vid flera tillfällen deltagit i diskussionerna tillsammans med kommunen och varit delaktiga i de planer som nu ska utmynna i ett nav för kultur, idrott och rekreation i Skaraborgs hjärta.

Detta händer just nu

Projektet drivs av Skara kommuns förvaltning för Service och teknik. Projektledaren för byggnationen ringar in budgeten utefter rådande byggmarknad och det sker sedan en fortsatt dialog mellan kultur- och fritidsförvaltningen och berörda föreningar. Nästa steg innebär projektering och upphandling. Efter det är det ytterligare några steg som ska genomföras innan byggnationen kan börja. Projektet delas in i etapper och en tidplan tas fram för de olika delarna. Hela byggnationen beräknas vara slutförd under 2024.

Det allra första synbara resultatet av utvecklingsprojektet är byggnationen av ett eventförråd i Vilanhallen och det fristående Arenahuset som uppförs vid Sparbanken Arena.

Följ projektet på skara.se/projekt

Åtgärder 2022-2023

  • Eventförråd Vilanhallen
  • Föreningslokalen Arenahuset vid Sparbanken Arena uppförs
  • Renovering /utbyggnad av tennishallen
  • Skara Borgen (en modern ”bygdegård”) uppförs
  • Angöringsskyltning/ AV / Ljud på Vilans fritidsområde
  • LED-skärmar för reklam i idrottshallen
  • Uppgradering av Sparbanken Arena
  • Förbereda för större event på Sparbanken Arena

Denna sida uppdaterades