< >


Skara ser över utvecklingen av gymnasiesärskolan

Elever i gymnasiesärskolan i Skara har samma rätt att nå sin fulla potential som alla övriga gymnasiesärskolelever i Skaraborg. För att möjliggöra för individens behov bör eleverna kunna erbjudas både ett nationellt- och ett individuellt gymnasiesärskoleprogram. På så sätt kan de läsa en kombination av individuellt och nationellt program och få möjlighet att utvecklas efter sin egen förmåga.

Idag omfattas gymnasiesärskolan i Skara endast av ett individuellt program som en följd av ett litet elevunderlag. Antalet elever inom gymnasiesärskolan minskar och läsåret år 2021/2022 är endast sex elever inskrivna inom det individuella programmet i gymnasiesärskolan i Skara.

Skara kommun vill skapa bättre förutsättningar för våra ungdomar som är i behov av gymnasiesärskola. Därför tittar de nu på om det går att utveckla samarbetet med andra gymnasiesärskolor i Skaraborg som har både nationellt- och individuellt program att erbjuda och låta eleverna kunna läsa där. Så att alla elever får rätt förutsättningar att utvecklas optimalt under sina gymnasiesärskolestudier. Gymnasiesärskolans verksamhet i Skara kommer därmed avvecklas.

Rektor Lena Lidberg på gymnasiesärskolan i Skara driver frågan och har en öppen dialog med berörda vårdnadshavare och sin personal. Fokus ligger alltid på eleverna och att de ska känna en trygghet även i en förändring.

- Vi ser till elevernas bästa. Ungdomarna har rätt att kunna utvecklas efter sin förmåga och denna förändring ska skapa en än bättre förutsättning för våra elever, säger Lena.

Efter att nämnden sagt ja till förvaltningens inriktningsförslag om avveckla Skaras gymnasiesärskola, arbetar nu förvaltningen vidare med frågan och hur det ska bli genomförbart. Underlaget ska vara klart till nästkommande nämnd. Beslutet kommer innebära en kvalitetshöjning för Skaras gymnasiesärskolelever men till en ökad kostnad för kommunen.

Denna sida uppdaterades