< >


Jularondellen byggs om 

Från den 30:e maj kommer därför Skaraborgsgatan vara avstängd från Hagaborgsgatan fram till Jularondellen. Rondellen kommer vara öppen för trafik under ombyggnationen men det kommer vara begränsad framkomlighet.

Omledning sker då via väg 49 och Hagaborgsvägen. Det kommer även gå att köra in till Julahuset via infarten till Knallevägen under byggtiden. Arbete med skyltar för att förtydliga vad som gäller för omledningen pågår löpande.

Ombyggnationen sker med anledning av att ”knappen” i mitten av rondellen ska förminskas eftersom den återkommande körs på. Träden och buskarna kommer att tas bort.

Uppdaterad information

Skaraborgsgatan kommer inte vara öppen för trafik under helgen. Detta för att värna om arbetarnas säkerhet. Vi ber er alla som kör att ta det försiktigt och visa hänsyn. Tack.

Kontakt

Frågor eller synpunkter hänvisas till vår gatuingenjör Pär Almén eller till Mattias Ellström.

Pär Almén, 0511-32160
Par.almen@skara.se

Mattias Ellström, 0511-32161
Mattias.ellstrom@skara.se

Denna sida uppdaterades