< >


IB-programmet fortsätter hålla hög internationell nivå

Elever på IB-programmet på Katedralskolan fortsätter visa fina resultat. Nyligen fick årets avgångselever sina efterlängtade slutbetyg och diplom. I en sammanslagning av årets slutbetyg visar att IB-programmet på Katedralskolan även i år är bättre i genomsnitt än för resten av världen.

De elever som går International Baccalaureate Diploma Program, eller IB-programmet som det ofta benämns, läser ett internationellt program som har sina flesta ämnen på engelska. Internationellt är det ett stort program som har sin bas i Haag men finns på samtliga kontinenter. Studierna avslutas med ett slutprov som skickas vidare internationella bedömare som sedan sätter elevernas slutbetyg. Resultaten skickas ut först efter sommaren.

Firar med årlig ceremoni

För att fira att resultaten har kommit så har IB programmet i Skara en årlig ceremoni i domkyrkan. Där får eleverna sina diplom som visar på deras betyg samt att de har en förmåga i att tala flera språk flytande, även kallat ett Bilingual Diploma. Sista helgen i augusti hölls årets ceremoni i Skara.

Elever förbereds för framtiden

IB-programmet siktar på att förbereda eleverna väl för universitetsstudier och ett framtida arbetsliv genom att utveckla ämnesspecifika förmågor men även att skapa en internationell medvetenhet.

- Vi har sett att elever som gått programmet känner sig väl förberedda för studier på högre nivå. säger programmets koordinator Tom Woodgate som själv härstammar från Storbritannien och varit del av programmet länge.

- Ett bevis på detta är att flertalet elever söker sig mot universitetsstudier och i vissa fall även till andra främst europeiska länder, fortsätter han.

Denna sida uppdaterades