< >


Hjälp och stöd i juridiska och ekonomiska frågor

Vi bjuder in till en träff för att få information, hjälp och stöd kring juridiska och ekonomiska frågor. Träffen riktar sig till dig som hjälper och stöttar en närstående.

På träffen kommer det att informeras om god man, förvaltare, anhörigbehörighet, fullmakter med mera. 

Tid, plats och anmälan

Vi träffas den 27 september klockan 17 i Viktoriasalen på omsorgskontoret. 

Anmälan till:
Viktoria Strand 0511-327 89, viktoria.strand@skara.se

Annelie Persson 0511-327 93, annelie.persson@skara.se.

Sista anmälan är den 22 september. 

Varmt välkommen! 

Denna sida uppdaterades