Arbetena i cirkulationsplatsen kombineras med arbeten längs Kämpagatan. Under arbetets gång kommer trafiken att omledas utifrån var arbetena sker. Följ orange markering.

< >


Utbyte av VA-ledningar ska minska vattenläckor

Skara Energi AB höjer tempot med ledningsbyten i Skara för att undvika vattenläckor som medför oplanerade störningar och kostnader. Från 13 mars till slutet av maj sker arbeten längs Kämpagatan och cirkulationsplatsen vid Vallgatan och trafiken leds om. Följ orange markering.

Arbetet beräknas vara avslutat i slutet av maj. Under tiden kommer trafiken att ledas om på olika sätt utifrån var arbetet görs. Alla lastbilar som är längre än 18 meter hänvisas till E20 då Skaraborgsgatan inte klarar längre fordon. 

Vi ber om överseende för störningar och ber er också visa hänsyn till de som utför arbetena.

Varför görs arbetet?

Strategin med att byta ut ledningar för att undvika större störningar längre fram har varit framgångsrik hittills och medfört att antalet större vattenläckor har minskat med nästan 100 % de senaste åren. Vid ledningsförnyelsen upptäcks även mindre oupptäckta vattenläckor som kan ha läckt under flera år. De flesta arbetena görs inne i Skara eftersom ledningsnätet är både större och äldre.

Denna sida uppdaterades